Service Charter glaswol en minerale wol Knauf Insulation

Service Charter levertijden Knauf Insulation glaswol en minerale wol
SERVICE CHARTER

Glaswol en minerale wol, oktober 2020

De serviceverwachting van elke klant is anders. Om onze service af te kunnen stemmen
op uw wensen en behoeften, hebben we een ‘Service Charter’ opgesteld. In dit Service Charter beschrijven we onze belangrijkste service-elementen.

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact op met onze afdeling Customer Service, via telefoonnummer 0162-421245 of per e-mail: Customerservice.nl@knaufinsulation.com

 

BESTELLEN

Bestellingen kunnen worden geplaatst per e-mail of per fax.  Om een bestelling goed te kunnen verwerken, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Productomschrijving en artikelnummer
  • Gewenste hoeveelheid, afgesproken prijs, met eventuele referentie naar een opgestelde offerte of raamovereenkomst en overeengekomen leveringscondities
  • Ordernummer (PO)
  • Gewenste leveringsdatum
  • Specifieke wensen (bijvoorbeeld kooiaap, tijdslevering)


LEVERING

Onze producten zijn geclassificeerd in A-, B- en S-producten. Deze classificatie heeft onder andere betrekking op de levertijden van een product. Neem voor onze actuele levertijden contact op met onze afdeling Customer Service via customerservice.nl@knaufinsulation.com 

De door u bestelde producten leveren wij op een door u aan te geven locatie in Nederland, waarbij de producten standaard naast de wagen worden gelost. 
 

TOESLAGREGELING (DEEL)LEVERINGEN EN KOOIAAP

Bij bestellingen van tenminste 5 pallets worden geen transportkosten in rekening gebracht. Indien minder dan 5 pallets of deelpallets worden besteld, geldt een toeslag. 

Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te lossen, kunnen wij tegen betaling van een toeslag een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven op uw order.

De pallets worden met behulp van de kooiaap op een locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen, verzoeken wij u het mobiele nummer van de ontvanger van de levering op uw order te vermelden.

Toeslagen 
1 of 2 pallets€ 100,- per levering
3 pallets€   75,- per levering
4 pallets€   50,- per levering
5 palletsFranco
Levering met kooiaap€  55,- per levering

De minimale afname is 1 pallet tenzij anders vermeld in de prijslijst

 

LEVERING MET LZV /  ECO-COMBI

Bij leveringen van 30 pallets is het mogelijk om te leveren met een LZV (Lange Zware Vrachtwagen) oftewel Eco-combi. Leveringen met de LZV zijn niet mogelijk met een kooiaap. U moet de wagen daarom zelf kunnen lossen. Omdat leveringen met een LZV afhankelijk zijn van de beperkte beschikbaarheid van deze voertuigen, dient u deze leveringen af te stemmen met onze afdeling Customer Service.
 

LEVERINGEN IN NEDERLAND

Knauf Insulation levert de producten op alle locaties in Nederland. Bij leveringen op de Waddeneilanden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog) moet rekening worden gehouden met een extra leverdag en eventuele extra transportkosten. 


TIJDSLEVERING

Knauf Insulation levert standaard tussen 7.00 uur en 15.00 uur, zonder een specifiek tijdvak aan te geven. Het is mogelijk om een tijdslevering aan te vragen. Deze wordt verzorgd binnen een tijdvak van 2 uur. Een voorbeeld van een tijdslevering is een levering tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Een tijdslevering voor een volle wagen brengt geen extra kosten met zich mee. Voor minder dan een volle wagen is een tijdslevering mogelijk tegen een toeslag van € 50,- per levering. Om tijdsleveringen te kunnen garanderen, dient de tijdslevering minimaal 3 werkdagen van tevoren worden aange vraagd. Bestellingen met een gewenste tijdslevering binnen 3 werkdagen worden pas door ons gegarandeerd nadat deze tijdslevering aan u is bevestigd door onze afdeling Customer Service.


LOSSEN

Voor alle leveringen geldt dat het eerste uur wachttijd voor het lossen kosteloos is. Indien de chauffeur langer dan 1 uur moet wachten voor het lossen, (1) zijn wij genoodzaakt een extra toeslag van € 35,- per half uur in rekening te brengen en (2) geldt dat de chauffeur op basis van zijn planning voor die dag bepaalt wat de maximale wachttijd kan zijn. Na het lossen dient de vrachtbrief altijd te worden onder-tekend. Hierop wordt het tijdstip van de levering, de hoeveelheid geleverde producten en de kwaliteit (visuele schadecheck) vermeld. Zichtbare schade of andere onregelmatigheden bij het afleveren dienen te worden aangegeven op de CMR/pakbon.

 

KLANTSPECIFIEKE PRODUCTEN (S-CLASSIFICATIE)

Naast producten met A- of B-classificatie levert Knauf Insulation ook klant specifieke producten. Deze S-producten vallen buiten ons standaardassortiment. Ze worden op maat ontwikkeld en geproduceerd. Heeft u een specifieke wens, neem dan contact op met uw accountmanager of met onze afdeling Customer Service. De medewerkers van deze afdeling kunnen u ook informeren over de specifieke voorwaarden, zoals de minimale afnames en de lever termijnen. In verband met de correcte afhandeling dient u bij de bestelling van een S-product het door ons aangegeven offertenummer duidelijk te vermelden. Uw orders inzake S-producten kunnen niet worden geannuleerd.

 

COMBINATIE-ORDER

Het is mogelijk om producten met verschillende classificaties in één bestelling te combineren. Wanneer een bestelling producten bevat met zowel een A- als een B-classificatie, wordt voor de levering de B-classificatie aangehouden. Indien de producten voorradig zijn, is het mogelijk om de producten sneller te ontvangen door middel van een spoedlevering. Neem contact op met de afdeling Customer Service voor meer informatie.

 

ORDER WIJZIGEN/ANNULEREN

Orders met betrekking tot producten met A- en B-classificatie kunnen kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd indien wij de wijziging of annulering binnen 1 werkdag na de door ons aan u bevestigde order ontvangen. Bij een gewijzigde order kunnen wij de oorspronkelijk overeengekomen prijs, leverdatum en overige voorwaarden louter garanderen indien wij de gevraagde wijziging (1) tijdig hebben ontvangen, (2) hebben beoordeeld en (3) schriftelijk aan u hebben bevestigd. Indien wij de door u voorgestelde wijziging niet onder de oorspronkelijke voorwaarden kunnen accorderen, zullen wij u een nieuw voorstel doen over de prijs en/of leveringsdatum en/of overige voorwaarden.

 

KLACHTEN

Knauf Insulation heeft service hoog in het vaandel staan. Mochten er onverhoopt toch klachten zijn, dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Bent u niet tevreden over de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem dan direct, maar in elk geval vóór montage van de producten, contact met ons op. Wij zullen er alles aan doen om in overleg met u tot de best mogelijke oplossing te komen. 
Klachten met betrekking tot zichtbare schade aan de producten, 
te weinig of verkeerd geleverde producten, kunnen wij alleen in behandeling nemen wanneer dit op de CMR/pakbon van de chauffeur is aangegeven.

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks anders luidende bepalingen die op uw bestelbrieven of andere documenten kunnen voorkomen. De toepasselijkheid van uw eventuele inkoopvoorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.  

 

STATUS SERVICE CHARTER

De Service Charter van Knauf Insulation is een dynamisch document. De in dit document opgenomen (service) voorwaarden zijn de op het moment van het opstellen van dit document geldende voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen periodiek worden aangepast. Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de in dit document opgenomen voorwaarden, dient u zich ervan te verzekeren dat dit de meest recente en op dat moment geldende voorwaarden zijn.