Privacyverklaring Knauf Insulation

Welkom op onze website

Via deze website wordt ons huidige productassortiment weergegeven, kun je een account aanmaken of kun je contact opnemen om bijvoorbeeld meer informatie over onze producten te krijgen. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen gehouden van alle actualiteiten rond onze producten en onze dienstverlening.

De bescherming van persoonsgegevens staat bij Knauf Insulation hoog in het vaandel. Via deze privacyverklaring informeren wij je over ons privacybeleid en over de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

Verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens is:

Knauf Insulation B.V.
Florijnstraat 2, 4903 RM te Oosterhout
KvK-nummer: 20038161
E-mail: info.nl@knaufinsulation.com
Telefoon: +31 (0) 162 42 12 45

 

Verzamelen van gegevens

Wij zullen persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken op grond van jouw toestemming hiertoe, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer je een account aanmaakt of om klantenservice te kunnen bieden. Hierbij zullen we vragen om je voor- en achternaam, je e-mailadres, functie en bedrijfsnaam. Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien je hiervoor toestemming verleent, je surfgedrag te analyseren.

Je bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Dit kan er echter voor zorgen dat je bijvoorbeeld geen account kunt aanmaken op onze website, of dat onze klantenservice niet optimaal is.

Cookies

Een cookie is een klein informatiebestand dat door je webbrowser op (de harde schijf van) jouw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Zodra je onze website opnieuw bezoekt, wordt de informatie die in deze cookie is opgeslagen weer naar je webbrowser gestuurd. Je kunt via de instellingen van je webbrowser aangeven dat je cookies wilt weigeren of verwijderen. In dat geval is het mogelijk dat het gebruik van de website beperkt wordt. Wij gebruiken de volgende cookies:

Lees ons cookie statement

Verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden enkel ontvangen, verzameld en verwerkt door Knauf Insulation B.V. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van jouw toestemming, uitvoering van een eventuele overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief, wanneer je je hiervoor inschrijft, om je op de hoogte te houden van de actualiteiten omtrent onze producten en diensten;
  • Het opnemen van contact, zoals het beantwoorden van vragen;

De persoonsgegevens, die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden. 

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan informatie over onze actualiteiten en over nieuwe producten. Je kunt voor deze nieuwsbrief altijd weer afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan in elke nieuwsbrief. Je kunt je op elk later moment ook weer terug inschrijven via de website. Je ontvangt na inschrijving altijd nog een extra mail om te bevestigen dat je je aan wilde melden voor onze nieuwsbrief. Een zogenaamde dubbel opt-in. 

 

Beveiligings- en opslagmaatregelen

Wij nemen de passende maatregelen zodat persoonsgegevens beveiligd zijn, en zodat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Echter, geen enkele gegevensoverdracht die plaatsvindt via het internet is gegarandeerd altijd veilig.

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kun je de volgende rechten uitoefenen, door je verzoek hiertoe te richten aan info.nl@knaufinsulation.com, of door je verzoek te verzenden via het contactformulier op onze website:

  • recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens, en het recht op inzage van je persoonsgegevens zoals deze door ons worden verwerkt. 
  • recht om de bij ons beschikbare persoonsgegevens te corrigeren of – indien de gegevens onvolledig zijn – deze aan te vullen, rekening houdende met het doeleinde van de verwerking.
  • recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld.
  • recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, indien a) je persoonsgegevens niet juist zijn, b) de verwerking onrechtmatig is, c) je jouw persoonsgegevens nodig hebt ten behoeve van een rechtsvordering of d) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er een belangenafweging loopt.  
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een elektronisch bestand te verkrijgen, en om deze (eventueel door ons, indien dit technisch mogelijk is) aan een ander over te dragen.
  • recht op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Je hebt daarnaast het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van aan jou gerichte marketing.

Na ontvangst van je verzoek, zullen wij je via e-mail zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien je verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk (per e-mail) mededelen.

Indien je verzoek wordt afgewezen, zullen wij de redenen voor deze afwijzing schriftelijk (per e-mail) aan je mededelen. Indien je bezwaar hebt tegen deze afwijzing, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kun je daarnaast te allen tijde je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Wij zullen dan de verwerking die is gebaseerd op jouw toestemming staken. Dit laat echter de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking, onverlet.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.knaufinsulation.nl publiceren. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.