Privacyverklaring | Hoe gaan we om met jouw gegevens

Welkom op onze website

Via deze website wordt ons huidige productassortiment weergegeven, kun je een account aanmaken of kun je contact opnemen om bijvoorbeeld meer informatie over onze producten te krijgen. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen gehouden van alle actualiteiten rond onze producten en onze dienstverlening.

De bescherming van persoonsgegevens staat bij Knauf Insulation hoog in het vaandel. Via deze privacyverklaring informeren wij je over ons privacybeleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens is:

Knauf Insulation B.V.
Dakota 7, 5126 RL te Gilze
KvK-nummer: 20038161
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0) 162 42 12 45

 

Verzamelen van gegevens

Direct Marketing
Knauf Insulation zal jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en informatievoorziening over onze dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor jou interessant zouden kunnen zijn. Dit doen wij op basis van jouw toestemming hiertoe, zoals wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer je een account aanmaakt of om klantenservice te kunnen bieden. Hierbij zullen we vragen om je voor- en achternaam, je e-mailadres, functie en bedrijfsnaam.

Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien je hiervoor toestemming verleent, je surfgedrag te analyseren.

Je bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Indien je daartoe niet bereid bent, dan kan dit ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld geen account kunt aanmaken op onze website, of dat onze klantenservice niet optimaal is.

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien je hiervoor toestemming verleent, je surfgedrag te analyseren.

Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan onze website door je webbrowser op (de harde schijf van) jouw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Zodra je onze website opnieuw bezoekt, wordt de informatie die in deze cookie is opgeslagen weer naar je webbrowser gestuurd. Je kunt via de instellingen van je webbrowser aangeven dat je cookies wilt weigeren of verwijderen. In dat geval is het mogelijk dat het gebruik van de website beperkt wordt. Wij gebruiken de volgende cookies:


Lees ons cookie statement

Hotjar

Onze website gebruikt Hotjar. Met Hotjar kunnen we klantinteracties tijdens het browsen op onze website monitoren. Hotjar helpt ons om een betere ervaring en service aan onze webgebruikers te bieden en helpt ons bij het diagnosticeren van technische problemen en het analyseren van gebruikstrends. Het belangrijkste is dat door de diensten van Hotjar de functionaliteit van de Hotjar Enabled-site kan worden verbeterd, waardoor ze gebruikersvriendelijker, waardevoller en eenvoudiger te gebruiken voor eindgebruikers worden.
Je kunt ervoor zorgen dat Hotjar jouw informatie niet kan verzamelen wanneer je een Hotjar Enabled-site bezoekt door de Opt-out-pagina te selecteren en op 'Hotjar uitschakelen' te klikken of schakel in je browser de optie 'Niet bijhouden' (DNT) in. Neem voor meer informatie contact op met Hotjar Ltd op +1 (855) 464-6788 of per e-mail op [email protected].

Verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden enkel ontvangen, verzameld en verwerkt door Knauf Insulation B.V. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van jouw toestemming, uitvoering van een eventuele overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief, wanneer je je hiervoor inschrijft, om je op de hoogte te houden van de actualiteiten omtrent onze producten en diensten of nieuwe producten en diensten die naar ons oordeel voor jou interessant zouden kunnen zijn;
  • Het opnemen van contact, zoals het beantwoorden van vragen;

De persoonsgegevens, die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden. 

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan informatie over onze actualiteiten en over nieuwe producten. Je kunt voor deze nieuwsbrief altijd weer afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan in elke nieuwsbrief. Je kunt je op elk later moment ook weer terug inschrijven via de website. Je ontvangt na inschrijving altijd nog een extra mail om te bevestigen dat je je aan wilde melden voor onze nieuwsbrief. Een zogenaamde dubbel opt-in. 

Gebruik van "Hubspot" Marketing automation software

 1. De verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functies die worden geleverd door HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (hierna: HubSpot). HubSpot is een geïntegreerde softwareoplossing die we gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Deze omvatten: E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld om downloads aan te bieden), social media publishing & rapportage, rapportage (met name verkeersbronnen, hits, etc. ...), contactbeheer (met name gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulieren. HubSpot plaatst hiervoor een cookie op uw computer. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's werden bezocht en op welke elementen werd geklikt), evenals apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over het weergegeven reclamemateriaal (met name welk reclamemateriaal werd weergegeven en of de gebruiker erop klikte), maar ook gegevens van reclamepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).

Meer informatie over de verwerking van gegevens door HubSpot vindt u hier: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

    2. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de HubSpot plugin uitsluitend om onze marketing te optimaliseren.

    3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig artikel 6, lid 1 zin 1, onder a) GDPR.

    4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

    5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die reeds is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping van de toestemming.

U kunt voorkomen dat HubSpot uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com), in uw browser te installeren.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze leverancier: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA, en online via https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy 

Gebruik van social plugins

Facebook


Onze website gebruikt de social share-functie ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat in beheer is bij Facebook Inc., Palo Alto, VS ("Facebook"). Deze plug-ins herken je aan het Facebook-logo.

Als je onze website bezoekt, dan worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd wanneer je op de knop drukt. Bij deze activering wordt een link naar Facebook gemaakt en geef je toestemming om je gegevens naar Facebook te verzenden. Als je bent aangemeld bij Facebook, dan kan Facebook dit bezoek aan jouw account koppelen. Als je op de betreffende knop drukt, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks
door je browser naar Facebook verzonden en binnen Facebook verwerkt.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het Facebook-privacy statement .

Als je niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over jou verzamelt, dan moet je je bij Facebook afmelden voordat je onze site bezoekt.

 

YouTube


Onze website maakt gebruik van het YouTube-videoplatform, dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarmee het mogelijk is om audio- en videobestanden af te spelen.

Wanneer je een pagina op onze website opent, dan brengt de geïntegreerde YouTube-speler een verbinding
met YouTube tot stand om de technische overdracht van het video- of audiobestand te garanderen. Als deze verbinding met YouTube in stand wordt gebracht, dan worden de gegevens overgedragen naar YouTube.

Voor informatie over de omvang en het doel van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YoutTube, evenals de rechten en de instellingen die je kunt configureren om je privacy te beschermen, verwijzen we je graag naar het YouTube Privacy Statement .

Gebruik van Google Maps
 

Deze website gebruikt Google Maps voor het weergeven van kaarten. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Door het gebruik van deze website, ga je ermee akkoord dat de automatisch gegenereerde gegevens en de gegevens die je hebt ingevoerd, kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Google, een van haar vertegenwoordigers of externe leveranciers.
Meer details over dit beleid van Google zijn te vinden in de servicevoorwaarden van Google en het Privacybeleid van Google.

Beveiligings- en opslagmaatregelen

Knauf Insulation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus een neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het benodigde beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].

Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kun je de volgende rechten uitoefenen, door je verzoek hiertoe te richten aan [email protected], of door je verzoek te verzenden via het contactformulier op onze website:

  • recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens, en het recht op inzage van je persoonsgegevens zoals deze door ons worden verwerkt. 
  • recht om de bij ons beschikbare persoonsgegevens te corrigeren of – indien de gegevens onvolledig zijn – deze aan te vullen, rekening houdende met het doeleinde van de verwerking.
  • recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld.
  • recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, indien a) je persoonsgegevens niet juist zijn, b) de verwerking onrechtmatig is, c) je jouw persoonsgegevens nodig hebt ten behoeve van een rechtsvordering of d) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er een belangenafweging loopt.  
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een elektronisch bestand te verkrijgen, en om deze (eventueel door ons, indien dit technisch mogelijk is) aan een ander over te dragen.
  • recht op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Je hebt daarnaast het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van aan jou gerichte marketing.

Na ontvangst van je verzoek, zullen wij je via e-mail zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien je verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk (per e-mail) mededelen.

Indien je verzoek wordt afgewezen, zullen wij de redenen voor deze afwijzing schriftelijk (per e-mail) aan je mededelen. Indien je bezwaar hebt tegen deze afwijzing, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking, kun je daarnaast te allen tijde je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Wij zullen dan de verwerking die is gebaseerd op jouw toestemming staken. Dit laat echter de verwerking op basis van de toestemming vóór deze intrekking, onverlet.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.knaufinsulation.nl publiceren. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.