Compliancy

Voor iedereen binnen de Knauf Groep is het essentieel dat we wetten naleven en regelgeving in acht nemen. Het zijn voor ons fundamentele waarden dat we ethische en sociale normen handhaven. Om de Knauf groep te beschermen tegen risico's, schade en verlies, is het dan ook essentieel dat elke medewerker altijd verantwoordelijk handelt en in overeenstemming met de geldende wetten, voorschriften en normen.

Compliancy bij Knauf Insulation
Knauf Code of Conduct

Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en integriteit zijn essentiële voorwaarden voor het succes van ons bedrijf. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we de wetten en voorschriften van de landen waarin we actief zijn in acht nemen.

Kwaliteits- en Milieumanagement

Onze fabrieken voldoen aan de belangrijkste normen op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement, energiemanagement en gezondheids- en veiligheidsmanagement. Bureau Veritas toetst onze locaties op de diverse bereikte normen.

Kwaliteits en Milieumanagement Knauf Insulation

We beschikken over de volgende certificeringen: 

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • OHSAS 18001

Hiermee leveren we u gegarandeerd een hoogwaardig, kwalitatief product.