Onze visie op duurzaam ontwerpen en bouwen

REALISEER EEN MILIEUVRIENDELIJKE TOEKOMST VIA DUURZAME GEBOUWEN

By Vivian Kennes
05 juni, 2019

Vandaag, woensdag 5 juni, is het wereldmilieudag. Met dit initiatief wil de Verenigde Naties het bewustzijn rond milieuvraagstukken wereldwijd aanscherpen en initiatieven die bijdragen tot een beter milieu aanmoedigen.

Knauf Insulation is ervan overtuigd dat de verbetering van onze ecologische voetafdruk start bij een beter ontwerp van onze gebouwen: In Europa zijn gebouwen goed voor 40% van het totale energieverbruik, 36% van de CO2 uitstoot en 30% van de afvalberg. Deze situatie is onhoudbaar en trekt een zware wissel op de toekomst van volgende generaties.

Een duurzame visie vanaf ontwerp

Duurzame architectuur moet verder kijken dan louter verbruik in kWH. De uitdaging bestaat uit een integrale aanpak die de drie pijlers van duurzame ontwikkeling meenemen, te weten milieu, maatschappij en economie te integreren in elk ontwerp. Waardecreatie voor aandeelhouders door de ontwikkeling van hoogwaardige producten moet vanzelfsprekend zijn bij elke onderneming. Milieu en maatschappij zijn minstens zo belangrijk in een duurzame economie.

Eén planeet

Lager energieverbruik

Elke ontwerper zou het als zijn missie moeten zien om samen met de overheid de thermische inefficiëntie van Europese gebouwen drastisch terug te dringen tegen 2030. Knauf Insulation ontwikkelde systemen die niet alleen goed isoleren maar tevens flexibel en perfect afsluitbaar zijn zodat energie verlies tot een minimum beperkt blijft.

Beperkte CO2 voetafdruk

Het energieverbruik van een gebouw bepaalt hoofdzakelijk ook haar CO2 uitstoot. Binnen de missie om tot een carbon-neutrale economie te komen in 2050, heeft de Europese Commissie afdwingbare richtlijnen uitgevaardigd die het verplicht maakt dat nieuwe gebouwen energie-neutraal zijn vanaf eind 2020.

Schone energie

In 2010 sprak Knauf Insulation haar commitment uit om haar CO2 en energie voetafdruk met 20% te verminderen tegen 2020. In 2017, vier jaar eerder dan het vooropgestelde schema, verbruikten we reeds 20,6% minder energie en daalde onze uitstoot met 20,7%. Lees meer over Duurzaamheid bij Knauf Insulation.

Circulaire economie

Minerale wol isolatie behoudt haar isolatie eigenschappen gedurende makkelijk 55 jaar. Samen met de European Insulation Manufacturers Association (EURIMA) ontwikkelden we een audiovisuele gids om de verwijdering, het hergebruik en de recyclage van isolatie aan te moedigen.

Onze Knauf glaswol isolatie maakt gebruik van ECOSE technologie en bestaat voor 80% uit gerecycled materiaal. We pionieren tevens in innovatieve projecten waarbij we tegels produceren op basis van geperst fabrieksafval, prefab bouwafval hergebruiken en nieuwe duurzame isolatiematerialen ontwikkelen.

De mens voorop.

Duurzame bouw gaat uit van functionele architectuur waar mensen samen werken, leven en studeren in een veilige, gezonde en comfortabele omgeving.

Wat verstaan we onder veilig, gezond en comfortabel?

Thermisch

Het isoleren van de bouwdoos (muren en dak) en de installatie van thermisch efficiënte glaspartijen zorgt voor de beperking van het warmteverlies in de winter en een betere koeling in de zomer. Ze dragen zo bij tot een groter comfort. 

Akoestiek

Het lawaai of de geluidsoverlast veroorzaakt door  verkeer en de toenemende urbanisatie beïnvloeden slaapcomfort en algemeen welzijn.

Dankzij de optimale densiteit van Knauf minerale wolisolatie worden storende geluiden tegengehouden of geabsorbeerd, met een positieve impact op gemoed, gezondheid, productiviteit en concentratie tot gevolg. Meer weten? Bekijk dan eens onze informatieve pagina over glaswolisolatie en geluid.

Luchtkwaliteit

Onze Minerale wolisolatie op basis van ECOSE technologie werd door Eurofins Indoor Air Comfort Gold gecertificeerd als “Uitstekend” als bescherming tegen solventen en schadelijke luchtstromen.  

Veilige materialen

Knauf’s Minerale Wol Isolatie is REACH geregistreerd (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Al onze producten worden vervaardigd, uitvoerig getest en gecontroleerd volgens de strengste normen van het EUCEB, het Europese certificeringsorgaan voor minerale wolproducten.

Brandveilige materialen

Elk gebouw behelst een zeker brandrisico. Elk ontwerp streeft naar een veilige evacuatie in geval van brand. Brand kan ook leiden tot beschadiging van de constructie of tot vervuiling van de omgeving. De vuurbestendigheid van minerale wol draagt bij tot de brandveiligheid van een gebouw. Bovendien bevat minerale wolisolatie geen brandvertragende chemicaliën waarbij schadelijke rookgassen vrijkomen in geval van brand. Meer weten? Bekijk dan eens onze informatieve pagina over brandveiligheid.

 

CREËER : Creëer impact, begin van binnen, begin bij jezelf.

De wereldmilieu-dag biedt dé kans om de handen uit de mouw te steken en na te denken hoe onze ecologische voetafdruk te verlagen. Wij zijn overtuigd van het belang om van bij de ontwerpfase te kiezen voor een adequate manier van isoleren en zo bij te dragen tot een duurzame architectuur en duurzaam wonen en werken.