#For a Better World

Knauf Insulation lanceert nieuwe strategie duurzaamheid

By Vivian Kennes
12 oktober, 2020

Knauf Insulation lanceert haar nieuwe duurzaamheidsstrategie For a Better World. Deze nieuwe strategie wordt gekenmerkt door concrete en duidelijke doelstellingen voor 2025: In Nederland staan we te popelen om een belangrijke rol te spelen in deze nieuwe visie en onze klanten te helpen om hun duurzame ambities waar te maken.

Onze duurzaamheidsstrategie laat onze duidelijke ambities voor de toekomst zien en is op vier belangrijke duurzame doelstellingen gericht: 
Mensen op de eerste Plaats zetten, CO2-neutraal worden, een Circulaire Economie bieden en Betere Gebouwen maken. 

 mensen eerst bij Knauf Insulationnul koolstof bereikenDeliver a circular economyCreate better buildings met Knauf Insulation

Duurzaamheid Knauf Insulation Benelux

Onze Managing Director, Jeroen Verweij: “In Nederland staan we te popelen om bij te dragen aan het succes van deze strategie. We hebben als Knauf Insulation de afgelopen jaren al heel wat bereikt:

 • de introductie van ons natuurlijke bindmiddel ECOSE Technology,
 • de manier waarop we comprimeren zodat er soms een dubbele hoeveelheid glaswol in een vrachtwagen gaat,
 • de stappen die we zetten in de recycling van onze pallets en het snijafval van glaswol bij de industriële verwerkers,
 • de aandacht voor onze mensen, 
 • en natuurlijk de aanstaande verhuizing naar een nieuw duurzaam industrieterrein in Gilze.

We staan ook klaar om te helpen, als de bouwindustrie verandert en toezichthouders steeds veeleisender worden op het vlak van milieuverantwoordelijkheid. “Duurzaamheid bepaalt alles wat we doen. Onze producten besparen energie, verlagen de uitstoot en maken gebouwen klaar voor de toekomst. We hebben de kennis en ervaring, waardoor onze klanten hun duurzame ambities kunnen waarmaken.”

For a Better World, bouwt voort op succes afgelopen 10 jaar

Onze nieuwe strategie ‘For a Better World’ bouwt verder op onze successen op het vlak van duurzaamheid van het voorbije decennium. Van 2010 tot 2019 heeft Knauf Insulation haar energieverbruik en uitstoot met 23% verminderd, de verloren werktijd door ongevallen met 56% verlaagd en het gestort afval met 67% beperkt.

De CEO van onze groep, Jean-Claude Carlin, vertelde in zijn reactie op de lancering van de nieuwe strategie: “We hebben ons geëngageerd op lange termijn om te tonen hoe we iedere duurzame doelstelling willen halen. Maar we hebben ook concrete doelstellingen op korte termijn tegen 2025 bepaald die iedereen nu moet beginnen te realiseren. Het is essentieel dat de huidige leiding verantwoordelijk is voor onze langetermijnvisie en het probleem niet doorschuift naar de komende generatie.”

Onze concrete bedrijfsoverkoepelende duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025:

 • onze totale opneembare incidentengraad verlagen van 9,2 naar 5
 • de CO2-voetafdruk van onze producten met 15% verlagen
 • 10% van onze investeringen aan nieuwe projecten besteden zodat we onze uitstoot en het stortafval nog verder beperken
 • de CO2-voetafdruk van onze kantoren en zakenreizen met 25% verkleinen
 • verpakkingen van nieuw plastic met meer dan 25% verminderen
 • tegen 2025 meer dan 25% extern gerecycleerd materiaal gebruiken in onze steenwol en meer dan 65% gerecycleerd materiaal in onze glaswol
 • geen productieafval storten

Meer lezen over de ambities we onszelf stellen
met onze duurzaamheidsstrategie For a Better World?

Bezoek onze pagina

For a Better World