Concentratie kinderen verhoogt bij gezonde binnenluchtkwaliteit

Gezonde binnenluchtkwaliteit voor de Indoor Generation

Door Vivian Kennes op 31 oktober, 2018

Jeukende ogen, niezen, vermoeidheid, irritatie van de keel, hoofdpijn, hoesten, allergieën en luchtwegaandoeningen. De impact van slechte luchtkwaliteit in onze huizen, scholen en werkplekken vormt wereldwijd een groot probleem.

“De concentraties van sommige verontreinigende stoffen binnenshuis zijn vaak twee tot vijf keer hoger dan de normale buitenconcentraties, "zegt het Environmental Protection Agency in Noord-Amerika. De EPA zegt dat jonge, oudere en kwetsbare mensen met hart- en vaatziekten of luchtwegaandoeningen bijzonder kwetsbaar zijn voor luchtvervuiling omdat ze meer tijd binnenshuis doorbrengen.

THE INDOOR GENERATION ™

Helaas zijn we allemaal onbewust onderdeel geworden van de THE INDOOR GENERATION ™, blijkt uit een onderzoek onder 16.000 mensen in 14 landen in Europa en Noord-Amerika. Uit dit onderzoek bleek dat 62% van de ondervraagden dacht dat ze minder dan 18 uur binnen waren, terwijl dit in werkelijkheid bijna 22 uur per dag is. De enquête kunt u hier bekijken: https://www.velux.com/indoorgeneration.

Russell Foster, hoofd van Nuffield Laboratory aan de Universiteit van Oxford, zegt in het rapport van data-analysebureau YouGov en VELUX®: "In de periode van 1800 tot 2000 is ons gedrag nogal veranderd. Waar vroeger 90% van de mensen buiten werkte is dat nu minder dan 20%. We zijn van buitenmensen uitgegroeid tot een ras dat het grootste deel van de tijd in donkere, verduisterde grotten zit. "

De impact is enorm. Uit een recent rapport van het initiatief Gebouwen 2030 blijkt dat blootstelling aan slechte luchtkwaliteit binnenshuis niet alleen gekoppeld is aan een lagere arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim, maar ook aan verminderde aandacht in de klas. Niet vreemd dus dat de Rijksoverheid daar actie op onderneemt. Onze jeugd is immers de toekomst!

PROGRAMMA VAN EISEN - FRISSE SCHOLEN

Om gemeenten en schoolbesturen te helpen bij het realiseren van schoolgebouwen met een gezond binnenmilieu (en een lage energierekening) heeft de Rijksoverheid al in 2008 een Programma van Eisen (PvE) - Frisse Scholen opgesteld. Dit PvE in 2015 herzien om het beter aan te laten sluiten op de eisen in het Bouwbesluit.

Een van de thema’s in het PvE – Frisse Scholen is de binnenluchtkwaliteit. Om op dit vlak te kunnen voldoen aan de twee hoogste ambitieniveaus klasse A of klasse B is vereist dat bouw- en inrichtingsmateriaal aantoonbaar lage emissies hebben van formaldehyde en vluchtige organische stoffen.

Het PvE –Frisse Scholen stelt daarom als voorwaarde dat materialen in vloer en plafond voldoen aan het Duitse Milieukeur ‘Der Blaue Engel’ of vergelijkbaar.

ISOLATIE EN BINNENLUCHTKWALITEIT

Isolatie vermindert niet alleen de geluidsoverlast en verbetert het thermisch comfort, maar kan indirect ook de concentraties van externe luchtverontreinigende stoffen verminderen.

Voor alle Supafil inblaaswol, die gemaakt wordt zonder bindmiddel, heeft Knauf Insulation de erkenning met het certificaat ‘Der Blaue Engel’ waarmee aangetoond wordt dat het isolatiemateriaal voldoet aan de eis van lage emissies van formaldehyde of VOS.

Meer over Ecose van Knauf Insulation

Het succes van ECOSE

Knauf Insulation introduceerde haar bio-based bindmiddel met natuurlijke grondstoffen ECOSE Techology in 2009. Knauf was het eerste bedrijf dat voor haar glaswol zonder toegevoegde formaldehyde de hoogste erkenning kreeg voor een gezonde binnenluchtkwaliteit: Eurofins Indoor Air Comfort GOLD.

 

 

De Eurofins-norm is ook erkend door DGNB, het Duitse duurzaamheids-beoordelingssysteem. Eurofins is de enige certificering in zijn soort die door het systeem wordt geaccepteerd. In de leidraad voor de nieuwe 2018-versie van DGNB benadrukt het systeem dat binnenluchtkwaliteit "een alles-of-niets-factor" blijft en dat de doelvereisten voor formaldehyde verder zijn verlaagd. Hiermee wordt DGNB het strengste systeem ter wereld.

Indoor Air Comfort Gold wordt beschouwd als Europa's meest uitgebreide label voor het verifiëren van de lage productemissies van vluchtige organische stoffen (VOC's). De Eurofins-certificering combineert alle verplichte Europese regelgeving, een groot aantal vrijwillige labels over VOS-emissies (Vluchtige Organische Stoffen) en VOS-vereisten voor WELL, BREEAM en nu DGNB. 

Knauf en Knauf Insulation bieden garanties op prestaties Brede Zorgschool Tiel
Voorbeeld
Brede Zorgschool Tiel

De Brede Zorgschool is gebouwd met KnaufZeker prestatiegaranties. Acoustifit met ECOSE Technology past uitstekend in het Programma van Eisen Frisse Scholen omdat er geen formaldehyde aan is toegevoegd en een hoge score A+ voor lage emissie vluchtige organische stoffen (VOS)