Investering voor het geautomatiseerd isoleren van dakelementen

De Groot Vroomshoop automatiseert productie meer en meer

By Vivian Kennes
20 juli, 2018

De Groot Vroomshoop levert in serie geproduceerde houten bergingen, dak- en gevelelementen en volledige houtskeletbouw. Nagenoeg alle daken worden bij de Nederlandse nieuwbouw tegenwoordig industrieel gefabriceerd als prefab dakelementen. Een tweede en eveneens groot afzetkanaal voor geprefabriceerde daken ligt in de renovatiemarkt.

Veel woningcorporaties verduurzamen hun woningbestand vanuit de verplichtingen die zij zijn aangegaan in het Convenant Energiebesparing Gebouwde omgeving. Om bestaande woningen te voorzien van een beter energielabel worden de bestaande daken vaak vervangen door een geprefabriceerde kap. De Groot Vroomshoop zag de vraag naar prefab dakelementen de afgelopen jaren daarom bijna verdubbelen.

In april van dit jaar nam De Groot Vroomshoop een installatie in bedrijf waarmee de prefab dakelementen semi-automatisch worden voorzien van isolatiemateriaal. Het bedrijf investeerde samen met Knauf Insulation in een isolatiestraat om de dakelementen te kunnen voorzien van Supafil Maxframe. Supafil Maxframe is een inblaaswol specifiek bestemd voor de brandveilige, industriële isolatie van houtskeletbouwelementen. Gerard Beltman, algemeen directeur van De Groot Vroomshoop licht de keuze toe “Toen wij op zoek waren naar methoden om onze productiecapaciteit te verhogen en een efficiencyslag te kunnen maken, zijn we uiteraard ook in gesprek gegaan met onze leveranciers. Knauf Insulation levert ons al jaren de Naturoll voor de isolatie van onze dak- en gevelelementen. Op basis van onze wens om schoner, sneller en met minder mankracht te produceren, hebben zij ons in contact gebracht met hun partner Isofloc voor geautomatiseerd inblazen.”

“Supafil Maxframe leent zich uitstekend voor ons industriële isolatieproces. Het materiaal heeft met een lambda van 0,034 een prima isolatiewaarde om de minimaal vereiste Rc-waarde van 6,0 W/m2K voor nieuwbouwdaken te halen. Bovendien laat het materiaal zich snel en stofvrij verwerken, dat was een wens van ons personeel”, aldus Beltman. Hij vervolgt “Bijkomend voordeel is dat we met Supafil Maxframe veel flexibeler zijn. We hoeven niet meer te kijken naar verschillende dikte- of breedtematen. Dat scheelt ons in de opslag van voorraden. Bovendien hebben we nu geen snij-afval meer. Ook dat scheelt weer in opslag en handling, maar ook in het verminderen van afvalstromen.” Dat het bedrijf toekomst ziet in automatisering blijkt wel uit de plannen die er nu al zijn om volgend jaar de productie nog verder te automatiseren tot een volautomatische lijn in de nieuwe hal die het bedrijf bouwt.

Gerard Beltman besluit: “Samen met onze leverancier Knauf hebben we opnieuw een stap gezet naar een efficiënter en schoner productieproces, maar zeker ook naar een vermindering van CO2 uitstoot en een dus lagere milieubelasting. Hij is al oud, maar nog steeds zeer actueel: Verander de wereld, begin bij jezelf.”

Inblazen Supafil inblaaswol van Knauf Insulation dakelementen De Groot Vroomshoop
Dakelementen isoleren met Supafil inblaaswol van Knauf Insulation
Easyfloc machine voor inblaaswol Supafil

Ga voor meer informatie naar de website van De Groot Vroomshoop.