Waarom we nu klimaatactie nodig hebben

Code rood voor de mensheid

By Knauf Insulation
21 september, 2021

Tragische overstromingen, verwoestende bosbranden, vernietigende cyclonen, extreme winters en ondraaglijke zomers..., 2021 kenmerkt zich in alle regio’s door extreme weersomstandigheden.

Terwijl de wereld aftelt naar de COP26 klimaattop van november in Glasgow, en wereldleiders nadenken over het feit dat 2020 het warmste jaar ooit was, zijn die waarschuwingen voor extreem weer grimmiger dan ooit.

Volgens het laatste wetenschappelijke rapport ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC) is menselijke activiteit onmiskenbaar bezig het klimaat op ongekende manieren te veranderen. Deze bevindingen werden door de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, omschreven als een "code rood voor de mensheid".

Gebouwen veroorzaken 36% emissies in Europa

Dus, wat kunnen we doen? In het rapport staat dat het onmogelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot slechts 1,5ºC, tenzij er sterke en aanhoudende reducties zijn in de uitstoot van broeikasgassen.

Bij Knauf Insulation zetten we ons met onze duurzaamheidsstrategie in ‘For A Better World’ - een boodschap die we benadrukken tijdens de World Green Building Week, die zich richt op #BuildingResilience voor klimaatverandering, mensen en economieën.

David Ducarme, onze Group Chief Operating Officer, die een bijdrage levert aan de paneldiscussies, zegt: "Omdat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 36% van de koolstofuitstoot in Europa, ijveren wij er continu voor dat energie-efficiënte renovatie van gebouwen een centrale plaats krijgt in de ambitie van de Europese Unie om in 2050 het eerste koolstofvrije continent ter wereld te zijn.

BUILDING UPON2 SUMMIT.PNG

Renovatie vereist een focus op kwaliteit

"De verwachting is dat de renovatiemarkt zich snel zal ontwikkelen. Bij Knauf Insulation verwelkomen we plannen van de Europese Commissie om voor 2030 35 miljoen gebouwen te renoveren, elk jaar 3% van alle openbare gebouwen te renoveren en de inkomsten uit het emissiehandelssysteem te gebruiken voor klimaatactieprojecten zoals renovatie-initiatieven.

"Het is daarbij van essentieel belang dat renovatiewerk en -materialen van hoge kwaliteit zijn en de prestaties leveren waar klanten op vertrouwen en waarvoor ze betalen. Dan moeten de resultaten voor en na aantoonbaar zijn”.

"Hoe kunnen we dit bereiken? We moeten ons richten op kwaliteit om een dienst te creëren die mensen kunnen vertrouwen en zorgen voor een duidelijk regelgevingskader dat dat vertrouwen versterkt."
David Ducarme, Group Chief Operating Officer, Knauf Insulation

In 2019 hebben we een nieuw bedrijf opgericht, Knauf Energy Solutions, om dieper inzicht te krijgen in gebouwrenovatie en een one-stop-shop te bieden die het vakmanschap, de installatienormen en hoogwaardige materialen biedt die onze renovatieklanten verdienen.

Diepgaande renovatienormen

Ons inzicht kan worden teruggebracht tot twee belangrijke lessen:

  1. Aandacht voor detail tijdens een renovatie van cruciaal belang.
  2. Het is belangrijk om het resultaat van die renovatiewerkzaamheden objectief te meten in termen van bereikte energie- en emissiebesparingen. Met andere woorden, zorg ervoor dat aantoonbare resultaten van reële prestaties kwaliteitswerk opleveren.

Voortbouwend op dit beginsel biedt de herziening van de richtlijn over de energieprestatie van gebouwen in Europa later dit jaar een kans om een norm voor grondige renovatie en minimumnormen voor energieprestaties van gebouwen in te voeren.

Maar nogmaals, om het succes van welke norm dan ook te garanderen, is het van cruciaal belang dat er vertrouwen is in de renovatieresultaten en daarom roept Knauf Insulation op tot een geharmoniseerde EU-certificeringsregeling voor energie-efficiëntiemeters.

Bij Knauf Insulation zijn we vastbesloten om zero carbon te bereiken door het minimaliseren van de milieueffecten van onze producten en productieprocessen.

We moeten wel ambitieus blijven

Om deze woorden in daden om te zetten, hebben we een doelstelling om de belichaamde koolstof van onze producten tegen 2025 met 15% te verminderen ten opzichte van 2019. Het bouwt voor op ons succes in het verminderen van de uitstoot met 23% in het decennium tot 2020.

Vincent Briard, onze Group Sustainability Director, zegt: "Om onze zero carbon-doelstelling te halen, hebben we geen andere keuze dan ambitieus te zijn."

Van de installatie van fotovoltaïsche panelen en windturbines om ter plaatse groene energie op te wekken tot energiecontracten met leveranciers van 'schonere' energie uit wind-, zonne- en waterkrachtbronnen onderzoeken we alle mogelijkheden om onze processen koolstofvrij te maken, terwijl we ook het potentieel onderzoeken van alternatieve energiebronnen van de toekomst, zoals waterstof en biogas.

"We gebruiken ook meer gerecycled materiaal voor onze glaswol, die minder uitstoot genereert dan nieuwe grondstoffen. Ook testen we nieuwe processen om isolatieafval van bouw- en sloopplaatsen te recyclen en op te nemen in onze productieprocessen."

'We zijn in de business van duurzaamheid'

Knauf Insulation investeert ook 10% van de algemene kapitaaluitgaven in duurzaamheidsprojecten die normaal de rentabiliteitslat niet halen.

We vergeten ook nooit dat we in de business van duurzaamheid zitten, en dat we een verantwoordelijkheid hebben om de best mogelijke energiebesparende oplossingen te creëren. In de afgelopen tien jaar heeft Knauf Insulation bijna 14 miljoen ton steenwol en glaswol geproduceerd - bij de toepassing daarvan kon het equivalent van meer dan de jaarlijkse koolstofuitstoot van België worden bespaard.
Vincent Briard, Group Sustainability Director, Knauf Insulation

"We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar zoals het IPCC-rapport aangeeft, is timing van cruciaal belang. We hebben veel bereikt, maar we hebben nog een lange weg te gaan. We moeten nu allemaal in actie komen voor een betere wereld".