Laten we outside the box denken, met de klant altijd in het achterhoofd

Verandering is spannend

By Tim Kusters
21 januari, 2022

Dominique Bossan, de nieuwe CEO van Knauf Insulation, bespreekt uitdagingen op de markt, het belang van duurzaamheid, de toekomst van renovatie en investeren in nieuwe capaciteit.

Dominique Bossan

Dominique Bossan nam in 2021 het roer over als CEO Knauf Insulation Europa/Midden-Oosten/Azië. De afgelopen vier jaar was Dominique lid van het Knauf Group Management Committee, verantwoordelijk voor de Gips regio West-Europa, Zuid-Amerika en Israël. 

Wat is uw visie voor het bedrijf?

Zakelijk gezien wil ik ervoor zorgen dat we de juiste investeringsstrategie hebben op de lange termijn. Hiermee bieden we onszelf de middelen voor onze groei-ambities. Ik wil onze talenten zichtbaarder maken. De sterke kanten van onze mensen verder ontwikkelen en ervoor zorgen dat ze ambitieus kunnen zijn. Door leiderschapscompetenties te ontwikkelen, samen onszelf voortdurend te verbeteren en leiderschap te tonen als het gaat om technologie, systemen en producten. Onze ECOSE Technology® was meer dan 10 jaar geleden een gamechanger voor onze branche, maar innovatie gaat verder dan deze onderzoeken en ontdekkingen.

Op welke manieren?

Door meer onderzoekend te zijn in onze benadering van bouwplaatsen, de installateurs en andere spelers op de markt systematischer te observeren. Kunnen we manieren vinden om hen te helpen en te voorzien van waardevolle oplossingen. Dit om hun werk eenvoudiger te maken.

Opzetten van trainingscentra, samenwerking met technische scholen en verbetering van ons merk als prettige werkgever zijn manieren om het tekort aan geschoolde arbeidskrachten aan te pakken. Door outside the box te denken, kunnen we duurzamere oplossingen en innovaties ontwikkelen, met betere producten en diensten. Zo kunnen we ons onderscheiden van onze concurrentie. Laat ons outside the box denken, met de klanten altijd in het achterhoofd. 

Knauf Insulation is toegewijd aan Putting People First als onderdeel van zijn duurzaamheidsstrategie For A Better World. Wat betekent dit?

Onze mensen zijn onze belangrijkste troef. En het begint met veiligheid. Hoe kunnen we beweren dat we om onze mensen geven als we niet om veiligheid geven? We hebben veel bereikt op het gebied van veiligheid, maar we hebben nog veel te leren als het gaat om het creëren van een sterke veiligheidscultuur. Daarnaast zal het stimuleren van een meer diverse, inclusieve werkplek uiteindelijk leiden tot meer betrokkenheid en positiever denken van onze mensen. Er zijn ontzettend veel onderzoeken die de voordelen hebben aangetoond van het stimuleren van een dergelijke omgeving. We implementeren momenteel innovatieve programma's om onze mensen verder te ontwikkelen, trainen en betrokken te houden. Ik wil dat mensen zich goed voelen en hun best doen.

Knauf Insulation wil ook klimaatneutraal zijn. Welke plannen zijn er om dit te bereiken?

Economisch, ecologisch en moreel gezien moeten we onze productie- en logistieke processen Co2 vrij maken, en wel voor 2050. Dit is een inspanning over de lange termijn die de komende drie decennia significante investeringen vereist. Parameters moeten zorgvuldig in balans worden gehouden die we niet allemaal zelf beheersen. Denk aan de beschikbaarheid van groene stroom en biobrandstoffen, de prijs van koolstofemissies, de kosten van afvalverwerking en de upgrades van onze fabrieken. Onze focus dient toekomstbestendig te zijn en op de ontwikkeling en het uitproberen van de noodzakelijke nieuwe productietechnieken. Tegelijkertijd zal iedere productielocatie zijn eigen draaiboek voor Coreductie moeten ontwikkelen. Er moet rekening gehouden worden met de lokale beperkingen en kansen. Om op de lange termijn klimaatneutraal zijn. Daarnaast hebben we ons toegelegd op een vermindering van 15% van de 'embodied carbon' in onze producten in 2025

Onszelf de middelen bieden voor onze groei-ambities betekent nieuwe capaciteiten en nieuwe greenfields. Binnenkort gaan we grote aankondigingen doen.
Dominique Bossan, CEO Knauf Insulation

de Co2 die in ieder stadium van de levenscyclus, van de wieg tot het graf, vrijkomt. Dit is een ambitieuze doelstelling op de middellange termijn die in lijn is met de energietransitie. Het zorgt ervoor dat onze teams zich blijven richten op voortdurende verbeteringen op elk gebied. Van het gebruik van gerecyclede materialen en het terugbrengen van de Couitstoot in onze fabrieken tot het transport van onze leveringen.

Hoe ziet u de rol van Knauf Insulation op het gebied van renovatie?

Een initiatief zoals het plan van de Europese Unie om 35 miljoen gebouwen te renoveren tegen 2030 is zeer ambitieus. Maar in het verleden hebben grootschalige initiatieven in sommige landen de verwachtingen niet waargemaakt. Dit kwam door slecht vakmanschap en omdat de energie- en emissiebesparingen nooit werden gekwantificeerd en gecontroleerd. Wij geloven dat we dit kunnen veranderen.

Hoe ziet u de toekomst?

Er is constant verandering en dat is altijd spannend. Onze industrie verandert, de manier waarop we onze klanten bereiken verandert en de wetgeving verandert. We moeten flexibel blijven, blijven investeren in onze mensen en leiders en onze focus blijven richten op het verbeteren van de duurzaamheid van ons bedrijf en onze producten. De toekomst is goed! For A Better World!