Duurzaamheid

Partnerships bepalend in eerste succcesvolle jaar van recyclingcentrum van Knauf Insulation

By Vivian Kennes
04 april, 2023

Het innovatieve recyclingcentrum van Knauf Insulation in Visé, België, viert zijn eerste verjaardag door een belangrijk rol te spelen in pionierspartnerschappen om de toekomst van de circulaire economie in Europa te stimuleren, terwijl het bedrijf streeft naar het sturen van nul afval naar de stortplaats.

BAANBREKENDE PARTNERSCHAPPEN BEPALEND VOOR EERSTE SUCCESVOLLE JAAR RECYCLING CENTRE KNAUF INSULATION

De baanbrekende recyclingfabriek van Knauf Insulation in het Belgische Visé, viert haar eerste verjaardag. De recyclingfabriek RESULATION speelt een belangrijke rol bij nieuwe partnerships die de toekomst van de circulaire economie in Europa mee bepalen en bij de doelstelling van het bedrijf om geen afval meer te storten. De naam benadrukt de innovatieve aanpak van de recycling van isolatie. Het glaswolafval wordt verwerkt tot het glasgruis dat nodig is om nieuwe glaswol te maken.

Sinds de opening in maart 2022 is vanuit de 15 miljoen euro kostende faciliteit en recyclingdienst RESULATION onderzocht hoe op sloop- en bouwterreinen glaswolafval kan worden ingezameld.

Een logische stap na de partnerschappen die zijn gesloten met een reeks organisaties in België: bedrijven die lid zijn van de brancheverening van Belgische glasfabrikanten (inDUfed) ende federatie van de afval- en recyclagesector (DEnuo) in Wallonië. Andere partners zijn EMbuild, de Belgische vereniging van bouwbedrijven, Tracimat, de Vlaamse organisatie voor sloopmanagement, en particuliere Vlaamse instituut voor bouwonderzoek Buildwise (voorheen WTCB).

Deze partnerships hebben subsidies vrijgemaakt waarmee sloopbedrijven met RESULATION nieuwe manieren onderzoeken om de circulaire economie te stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn het verbeteren van de effectiviteit van het sorteren van sloopmateriaal, de massificatie van het transport van het materiaal naar Visé en het automatiseren van processen. Ook wordt gezocht naar de meest effectieve manier om gebouwen te ontmantelen vanuit het standpunt van recycling.

Global Recycling Day

Thomas Baguette, Business Development Manager Mineral Wool Recycling van Knauf Insulation, zegt: "Ik ben er trots op dat we met deze partnerships de voordelen van RESULATION duidelijk aantonen. Wij staan steeds meer bekend als een effectief en one-stop-alternatief voor het storten of verbranden van glaswol.

We bouwen ook een geheel nieuwe waardeketen op door met deze bedrijven een recyclingpartnerschap aan te gaan. We delen onze recyclingexpertise met elkaar, de bedrijven steunen ons en we werken samen in het belang van planeet, mensen en winstgevendheid (people, planet en profit)."

Thomas Baguette, Glass Mineral Wool Recycling Business Developer

"Alleen via partnerschappen kunnen we het momentum creëren dat nodig is om de bouwsector te transformeren naar een circulaire sector. We kijken er dus enorm naar uit om te zien hoe deze partnerschappen zich gaan ontwikkelen."

Centrum voor recycling van Frans glaswol

Knauf Insulation neemt ook deel aan een aanbesteding van Valobat, de Franse eco-organisatie voor de bouwsector, die bedrijven helpt hun verplichtingen op het gebied van de circulaire economie na te komen. In het kader van de aanbestedingsprocedure wil de faciliteit in het Belgische Visé een recyclingcentrum voor minerale glaswol worden dat past binnen het Franse programma voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Het programma zorgt dat fabrikanten van bouwmaterialen de financiële verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van hun producten aan het einde van hun levensduur. "Dit is een spannende tijd, want er zijn al veel bedrijven in Frankrijk die klaar staan om hun glaswolafval naar ons centrum te brengen," zegt Thomas.

Het doel is nul stortafval 

Een andere positieve ontwikkeling voor RESULATION was de bijdrage aan de de duurzaamheidsstrategie For A Better World waarmee Knauf Insulation vol inzet op het elimineren van alle productieafval. In het afgelopen jaar heeft het recyclingcentrum afval verwerkt van de Knauf Insulation-fabrieken in het Belgische Visé en het Franse Lannemezan. Er zijn nu plannen in de maak om ook het afval van de andere Europese fabrieken van het bedrijf te verwerken.

Naast de doelstelling van Knauf Insulation om te zorgen dat er geen productieafval meer naar de stort gaat, heeft het bedrijf ook toegezegd om waar mogelijk 25% van het klantenafval van bouwplaatsen terug te nemen. Bovendien worden in vijf landen programma's opgezet om glaswol van bouwplaatsen te recyclen.

De bouw genereert 35% van al het afval in Europa

Marc Bosmans

Marc Bosmans, Group Sustainability Director van Knauf Insulation, zegt hierover: "De noodzaak om sloopafval te recyclen is groter dan ooit. De bouwsector verbruikt meer dan 50% van alle gewonnen grondstoffen in Europa en produceert meer dan 35% van al het afval. Het is duidelijk dat de milieueffecten hiervan onaanvaardbaar zijn en dat we nu oplossingen nodig hebben.

"De economische noodzaak is al even groot. Storten wordt in heel Europa duur en sommige landen, zoals Oostenrijk, schaffen het geleidelijk zelfs helemaal af. We moeten anders denken en afval gaan zien als een kans in plaats van een probleem."

Knauf Insulation schat dat in Frankrijk jaarlijks ongeveer 85.000 ton glaswolafval wordt geproduceerd. Dat is in België en Nederland ongeveer 30.000 ton. 26.000 ton daarvan is afkomstig van sloopwerkzaamheden.

Het centrum in Visé is een eerbetoon aan onze technische expertise

"In 2022 hebben we in totaal meer dan 1.200 ton glaswolafval verwerkt, dus we staan nog maar aan het begin van deze reis", zegt Thomas. "Het moge duidelijk zijn dat het onze ambitie is om het volume glaswolafval dat wij kunnen verwerken drastisch op te schroeven."

"Een van de belangrijkste mijlpalen van RESULATION was dat we ervoor hebben gezorgd dat we met onze technologie nu hoogwaardig glaswol granulaat produceren dat we als grondstof gebruiken voor onze glaswoloplossingen. We zijn heel blij met de behaalde resultaten. Dat is een eerbetoon aan de technische expertise van het RESULATION-team."

Ontdek meer over de recyclingfaciliteit in de video:

Knauf Insulation zet vol in op een circulaire economie For A Better World. Meer informatie hierover vind je op onze duurzaamheidssite.