Comfort en veiligheid

Nieuwe campagne ‘Take Care Everywhere’ bouwt verder op veiligheid succes binnen Knauf Insulation.

By Knauf Insulation
28 april, 2021

We werkten in onze Knauf Insulation regio EMEA op 9 april 77 dagen zonder geregistreerd ongeval: een geweldige prestatie! We werken in deze regio iedere maand namelijk 680.000 uur.

Een nieuwe prestatie na het eerdere recordjaar in 2020. Vorig jaar behaalde Knauf Insulation namelijk al een daling van 23% in incidenten (TRIR) ten opzichte van 2019. Ook nam de verloren werktijd door ongevallen (LTA) sterk af. Vorig jaar boekten 10 vestigingen zelfs 12 maanden zonder verloren werktijd door ongevallen (LTA).

Onze gezondheids- en veiligheidsteams hebben alles op alles gezet om dit succes ook voor de toekomst te waarborgen. Onze TRIR is de afgelopen 12 maanden tot einde maart met 45% gedaald. Om ervoor te zorgen dat veiligheid overal op de eerste plaats komt, zijn er diezelfde periode op onze productielocaties bijna 23.000 veiligheidsacties ondernomen. 50% meer veiligheidsrondleidingen, 21% meer veiligheidsinspecties en 85% meer veiligheidsgesprekken.

Jean-Claude Carlin

Veiligheid en gezondheid op het werk

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van de Internationale Arbeidsorganisatie zei Jean-Claude Carlin, lid van het directiecomité Europa/Midden-Oosten/Azië van de Knauf Group: “We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar bij Knauf Insulation is veiligheid een voortdurend verbeteringsproces.

“We beschikken nu over genoeg processen en procedures. Nu is de tijd gekomen om ons te richten op het verbeteren van ons gedrag. Want ons gedrag is verantwoordelijk voor 90%  van de ongevallen. We hebben onze campagne “Take Care Everywhere” (wees overal voorzichtig) gelanceerd om ons bewust te maken van de belangrijke rol die wij allemaal hebben. Voor onze eigen veiligheid en die van anderen.”

Met behulp van interne presentaties, posters, workshops, online discussies en zelfs een populaire video met onze veiligheidsheld benadrukt de campagne “Take Care Everywhere” het belang van het opvolgen van de veiligheidsprincipes.

Veiligheidsprincipes Knauf Insulation

  • Verwacht het onverwachte - Risicobeheer houdt ons veilig
  • Onderzoek alle incidenten — Trek er lessen uit  
  • Verhelp het gevaar  — Negeer het niet, los het op
  • Aanvaard dat er fouten gebeuren — Maak werk faalbestendig 
  • Spreek en luister — Samenwerken aan veiligheid
  • Houd het veilig, ook na het werk — We zijn overal voorzichtig
  • Geef duidelijke feedback — Totale eerlijkheid is essentieel

Zet veiligheid op de eerste plaats. Altijd — Dat is onze belangrijkste prioriteit, iedere dag opnieuw.

“Take Care Everywhere” is door al onze vestigingen ook als thema gekozen voor de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van de Internationale Arbeidsorganisatie vandaag.

 

Philippe Coune, onze HSE-verantwoordelijke van de Group voor de regio EMEA, zei: “‘Take Care Everywhere’ is een belangrijke stap in onze duurzaamheidsstrategie om mensen op de eerste plaats te zetten en zorgt ervoor dat iedereen aan het einde van de werkdag veilig naar huis terugkeert. Dit wordt weerspiegeld in onze veiligheidsdoelstelling voor 2025 waarmee we onze incidentengraad willen beperken tot maximaal vijf. Vorig jaar konden we uitstekende prestaties voorleggen en het is belangrijk dat we dit jaar van dit succes profiteren. Ik wil dat we in 2021 een volgend record van 12 maanden veiligheid kunnen optekenen.”

Philippe Coune