Gegarandeerd kwalitatieve isolatie met Supafil Timber Frame

Iso Energy ontvangt 1e BRL 1317 certificaat van SKG IKOB

By Vivian Kennes
12 juni, 2019

Op 5 juni jl. reikte René Hagenouw van SKG-IKOB Certificatie het allereerste SKG-IKOB procescertificaat voor de BRL 1317 uit aan Elmer van Gurp van ISOEnergy. De BRL 1317 betreft het thermisch (na-)isoleren van elementen voor in- en uitwendige scheidingsconstructies met (in-situ) materialen.  

Procescertificaat Supafil Timberframe

Het procescertificaat is bedoeld om de kwaliteit van het vakmanschap te borgen. Met dit certificaat toont het bedrijf aan dat er gegarandeerd volgens de richtlijnen wordt gewerkt om hellende daken, wanden en plafonds te isoleren. Het isolatiemateriaal, Knauf Supafil Timberframe, wordt ingespoten via een vastgesteld boorpatroon in de constructie. Het is geschikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. Alle kleine hoeken en gaten worden hiermee opgevuld, waardoor warmteverlies via thermische lekken voorkomen wordt.

SKG IKOB reikt certificaat uit aan Iso Energy voor Supafil Timberframe

René Hagenouw, projectleider SKG-IKOB (rechts) reikt het certificaat uit aan Elmer van Gurp (links) van mede eigenaar ISOEnergy