Werk jij al volgens het opnameprotocol?

Energielabels: voorkom een lager label na renovatie

By Vivian Kennes
20 mei, 2022

Wie kent de energielabels van woningen niet? Eigenlijk iedereen wel. En ze zijn steeds belangrijker. Als je een woning oplevert, verkoopt of verhuurt dan ben je verplicht om een officieel energielabel te geven aan de koper of huurder. Dat wist je waarschijnlijk al.

De manier waarop het energielabel wordt bepaald, is veranderd. En dat heeft gevolgen voor jouw werk, bijvoorbeeld als het gaat om spouwmuurisolatie, dakisolatie of vloerisolatie.

Dat wist je wellicht ook al. Maar wat je misschien niet wist, is dat je moet aantonen wat en hoe je hebt geïsoleerd. Kun je dat niet, dan kun je op een lager energielabel uit komen dan je wenste. Omdat we voor het klimaatakkoord in Nederland nog ongeveer 1,5 miljoen woningen verduurzamen voor 2030. De kans is dus best groot dat je met deze energielabels en de bepalingsmethode te maken krijgt. 

Bekende energielabels, andere beoordeling

Energie Prestatie Adviseurs beoordelen de energieprestatie met een letter. Dat was zo en blijft zo. Van A++++ (heel energiezuinig) tot G (heel onzuinig). Simpel gezegd: hoe minder fossiele energie (aardgas, olie en kolen) je gebruikt, hoe beter het energielabel. Zo’n energielabel komt tegenwoordig wel op een andere manier tot stand. Dus houd hier rekening mee.  

Dikte isolatie

De nieuwe NTA 8800 methode

Sinds 2021 geldt de BENG-methodiek en is er een nieuw opnameprotocol dat voortvloeit uit de NTA 8800. Een hele mond vol. Het belangrijkste voor jou: de RC waarmee gewerkt wordt in het opnameprotocol wijkt af van de bouwkundige RC-waarde! En daar kan het flink mis gaan. De Energieprestatie Adviseur kijkt naar de isolatie(dikte) en een standaard consturctie en niet naar de werkelijke bouwkundige RC waarde van de constructie.

Hoe werkt dat bij renovatie van woningen?

Afhankelijk van het type renovatie werkt de EP Adviseur volgens de ISSO 82.1 voor woningen en woongebouwen. In deze norm is bepaald hoe je een bouwdossier kunt vormen en ook hoe de thermische isolatiewaarde bepaald wordt als het bouwdossier niet compleet is. Als het gaat om grote renovatieprojecten dan wordt er min of meer hetzelfde beoordeeld als bij nieuwbouwprojecten. Bij kleinere renovatieprojecten geldt een afwijkende methode.

Let op: dit overzicht is een zwaar vereenvoudigde weergave van de schema’s in de norm ISSO 82.1

Grootschalige renovatieKleinschalige renovatie
Hiervoor vraag je voor start van de werkzaamheden een vergunning bij de gemeente.Isolatiemateriaal, isolatiedikte en lambda (ʎ) bekend.Isolatie onbekend
Het energielabel komt tot stand op basis van het bouwdossier.Het energielabel komt tot stand op basis van het bouwdossier en de gecontroleerde kwaliteitsverklaring BCRG.Kun je bij de isolatie, dan meet de EP adviseur de dikte op en rekent met ʎ 0,045 voor bepaling van het energielabel.Kun je niet bij de isolatie of is er geen isolatie dan gaat de EP adviseur uit van bouwjaar voor bepaling van het energielabel.
Energielabel verplicht voor huur en koopwoningen

Voorkom lagere energielabels (en claims) 

Zoals je dus ziet in het overzichtje hierboven is het belangrijk om op adresniveau goed bij te houden wat je gebruikt hebt. Want anders heb jij je best gedaan om een goede lambda-waarde te vinden (ʎ 0,031 tot 0,040), blijkt het voor niets. Want als de EP Adviseur langskomt en er is een niet-gecontroleerd isolatiemateriaal gebruikt, dan rekenen ze met een standaard waarde (ʎ 0,045). Dat is dus een stuk lager. Zonde !

En als hij rekent met deze slechtere cijfers in plaats van de werkelijke isolatie eigenschappen dan wordt het een heel ander verhaal met dat energielabel. Want dan denk je bijvoorbeeld energielabel A te halen, maar kom je uit op C. Hoe leg je dat uit aan je opdrachtgever?

Isolatiemateriaal voor renovatie

De norm ISSO 82.1 is met 310 pagina’s dikker dan een gemiddelde roman. In deze norm staat op basis waarvan bepaald kan worden welk isolatiemateriaal is toegepast bij niet-prefab constructies. Dit kan op de volgende manieren: 

 • Foto's gemaakt tijdens het bouwproces waarop duidelijk waarneembaar is wat voor isolatiemateriaal is toegepast. Een foto van het merk en type isolatiemateriaal ter plekke gemaakt van de bouwkundige constructie is afdoende bewijs.

 • Facturen waarop is vermeld welk isolatiemateriaal bij het betreffende gebouw is toegepast. Nagaan of de geleverde hoeveelheid m2 isolatie overeen kan komen met het benodigd aantal m2 voor het betreffende gebouw(en);

 • Een verklaring van een gecertificeerd bedrijf (gecertificeerd voor het aanbrengen van isolatie) dat op het betreffende adres de isolatie is aangebracht.
   

Gecontroleerde kwaliteitsverklaring

De EP adviseurs maken gebruik van standaard rekenwaarden uit gecontroleerde kwaliteitsverklaringen. Zorg er dus voor dat je isolatiemateriaal gebruikt waar een kwaliteitsverklaring voor bestaat. Alle isolatie materialen van Knauf Insulation zijn terug te vinden in de BCRG database met gecontroleerde kwaliteitsverklaringen. Op deze gecontroleerde kwaliteitsverklaringen vind je per product en toepassing direct de geïnstalleerde Rc waarde.

Zo weet je zeker dat gerekend wordt met de waarden waarmee jij het beoogde energielabel ook echt krijgt. De ISSO norm zegt hierover: 

“Er mag niet van de forfaitaire warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal worden afgeweken (ʎ 0,045 die als standaard waarde genomen wordt)  Dit mag alleen bij een gecontroleerde verklaring.”

Ik hoop dat je nu beter begrijpt hoe die energielabels tot stand komen en hoe je ervoor kunt zorgen dat je de informatie voor de EP adviseur goed op orde hebt. Als je dat doet, dan komt het met dat energielabel voor jouw opdrachtgever ook wel goed.

Wil je meer weten over gecontroleerde isolatiematerialen, isolatiewaarden en subsidies? Bij Knauf Insulation weten we daar alles van. De dikte van isolatie speelt ook een rol bij de isolatiesubsidies.   

Dit is de vierde in een reeks artikelen over ‘Renovatietips voor aannemers en klusbedrijven’. Houd ons in de gaten! We gaan je nog van alles vertellen over onder andere:

 • Routekaarten

 • Subsidies

 • Dakisolatie

 • Spouwmuurisolatie met inblaaswol

 • Vloerisolatie

 • Ventileren

Vivian Kennes Communicatie Specialist Knauf Insulation