Huidige Rc-eisen Bouwbesluit 2012 passen in BENG

BENG-eisen voor nieuwbouw bekend gemaakt

Door Vivian Kennes op 23 november, 2018

Dinsdag 20 november 2018 zijn tijdens het NEN-congres 'EPG 2.0' de aangepaste BENG-eisen bekendgemaakt. Deze nieuwe concept advieseisen zijn tot stand gekomen na een uitgebreide kostenoptimaliteitsstudie, uitgevoerd door DGMR en Arcadis. In deze studie is gekeken naar de totale levensloopkosten van verschillende gebouwen en energieconcepten.

BENG-eisen voor nieuwbouw bekend

De advieseisen voor de gemiddelde nieuwbouwwoning zijn vastgesteld op 70 kWh/m2/jaar voor BENG 1 (energiebehoefte), 30 kWh/m2 /jaar voor BENG 2 (primair fossiel energieverbruik) en 50% voor BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie). Om ontwerpvrijheid en betaalbaarheid te waarborgen, zijn voor woningen met een andere geometrieverhouding (Als/Ag) andere eisen opgesteld, de zogenaamde 'geknikte BENG 1 eis'.

De nieuwe BENG-eisen wijken af van de voorgenomen eisen die in 2015 gepubliceerd werden. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuwe bepalingsmethode, de toetsing op kostenoptimaliteit én een andere invulling van de BENG-indicatoren. Zo wordt in de BENG 1, de eis voor energiebehoefte, het ventilatiesysteem niet meer gewaardeerd. Dit alles heeft effect gehad op de hoogte van de nieuwe eisen.

Huidige Rc-eisen Bouwbesluit 2012 passen in BENG

Uit de studie blijkt dat het verhogen van de isolatiewaarden uit het huidige Bouwbesluit geen positieve impact meer heeft op de totale levensloopkosten. Oftewel: de huidige eisen zijn al optimaal. Dit betekent dat u ook ná 2020 met de bestaande Rc-eisen uit het Bouwbesluit aan de slag kunt. Namelijk een Rc van 6,0 in het dak, een Rc van 4,5 in de gevel en een Rc van 3,5 in de vloer. Daarmee kun je met de huidige isolatiematerialen van Knauf Insulation prima uit de voeten voor BENG. Met de Naturoll 033 kun je bijvoorbeeld eenvoudig een Rc 6,0 halen voor dak.

Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie (NTA 8800) en vervolg wetgevingstraject 

Bij de invoering van BENG, per 1 januari 2020, dient de BENG-berekening te worden gemaakt met een nieuwe bepalingsmethode: de NTA 8800. Deze nieuwe norm is niet alleen van toepassing op nieuwbouw, maar zal ook gebruikt gaan worden voor het bepalen van de energieprestatie in de bestaande bouw. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw geldt dit voor woningen en utiliteitsgebouwen. De huidige NEN 7120, waarmee EPC-berekeningen worden gemaakt, komt daarmee per 2020 te vervallen. De nieuwe norm kun je gratis downloaden vanaf de NEN website .

De nieuwe BENG concept advieseisen doorlopen de komende maanden het formele wetgevingstraject. Het doel van de overheid is om halverwege 2019 de eisen te publiceren in het Staatsblad, waarna ze opgenomen worden in het Bouwbesluit. Vanaf dan zal ook de software beschikbaar komen waarmee BENG-gebouwen berekend kunnen worden conform de nieuwe norm NTA 8800.
 

Wil je meer weten over Knauf Insulation en BENG?

Lees dan meer op de pagina Energiezuinig bouwen.