Download

Op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Om onze service af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften van onze klanten hebben we een ‘service charter´ opgesteld. Hierin staan onze voornaamste service-elementen opgenomen en beschreven.

Service Charter Knauf Insulation