Deze Rc calculator wordt ondersteund door Google Chrome en Microsoft Edge. Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. 

Rc waarde berekenen

Je kunt met onze Rc calculator heel eenvoudig online de Rc waarde berekenen van constructies. De Rc waarde is de warmteweerstand van een vloer,-, gevel-, binnenwand of dakconstructie. Let erop dat de Rc waarde iets anders is dan de Rd of Rm waarde die voor de afzonderlijke materialen van toepassing is.

Voor het bepalen van de Rc waarde van een constructie moet eerst de dikte en de Rd of Rm waarde van de materialen in deze constructie bekend zijn. Zitten er luchtlagen in de constructie dan moet je weten of deze niet, zwak of sterk geventileerd worden. De Rc waarde is niet alleen een optelsom van deze materiaallagen, ook correctiefactoren en koudebruggen worden meegenomen. Koudebruggen zijn bijvoorbeeld houten stijlen, balken of metalen profielen. Al met al een berekeningsmethode met ingewikkelde formules die handmatig lastig zijn uit te voeren. We hebben deze Rc calculator ontwikkeld, zodat je Rc berekeningen eenvoudig kunt uitvoeren.

Isolatie eisen Bouwbesluit

Waarom is het bepalen van de Rc waarde belangrijk? Een goed geïsoleerd gebouw zorgt voor lagere energiekosten en meer comfort. Het Bouwbesluit stelt daarom eisen aan de thermische isolatie van het gebouw, maar ook aan de afzonderlijke bouwdelen zoals vloeren, gevels en daken.

Voor nieuwbouw zijn de isolatie eisen:

  • Vloer:  Rc ≥ 3,5 m2K/W
  • Gevel: Rc ≥ 4,5 m2K/W
  • Dak:    Rc ≥ 6,0 m2K/W

Rc calculator

Veel voorkomende constructies vind je terug in onze online Rc calculator. Deze zijn ingedeeld in gevel, binnenwand, vloer en dak. Omdat een voorzetwand voor een bestaande gevel wordt geplaatst, staat deze toepassing onder ‘gevel’.

Bij het invullen van deze Rc calculator begin je bovenaan. Er staan al voorbeeld materialen en diktes ingevuld, maar deze kun je eenvoudig aanpassen door de vensters open te klappen. De bijbehorende isolatiewaarden worden automatisch ingevuld. Heb je alles ingevuld dan zie je welke Rc waarde erbij hoort. Door het variëren van bijvoorbeeld de dikte van de isolatie, kun je zien hoeveel de Rc waarde verandert. Ook kun je bij houtachtige constructies op deze manier eenvoudig het verschil zien tussen de Naturoll 032, 033, 035 en 037. Deze producten hebben verschillende lambda-waarden (λ), dit is de thermische geleidbaarheid. Eenvoudiger gezegd, de Naturoll 032 heeft de laagste λ-waarde (0,032) en isoleert daardoor het beste wat weer resulteert in de hoogste Rc waarde.

In de Rc calculator staan op diverse posities een ‘i’ aangegeven. Door op deze ‘i’ te klikken, krijg je toelichting op de keuzes die je moet maken. Denk hierbij aan de thermische bijdrage van reflecterende folies of het bepalen van het houtpercentage.