Goede geluisdisolatie helpt geluidsoverlast voorkomen
Goede geluidsisolatie voorkomt geluidsoverlast

Wat is geluidsisolatie? 

De beste geluidsisolatie realiseer je met massa en isolatiemateriaal dat geluid absorbeert. Onze glaswol en minerale wol isolatie zijn een essentieel onderdeel voor het halen van een hoge geluidsisolatie waarde. Met geluidsisolatie wordt het weren van geluid tussen ruimtes onderling bedoeld of het weren van geluid van buiten naar binnen. Tussen ruimtes maken we nog verschil in de isolatie van luchtgeluid en contactgeluid.

 

Geluidsisolatie illustratie

Geluidsisolatie: luchtgeluid en contactgeluid

Bronnen van luchtgeluid zijn spraak, muziek, machines en verkeer. Deze bronnen stoten de lucht aan, waarna de lucht de trillingen doorgeeft aan een bouwconstructie. Behalve luchtgeluid, spreken we ook wel over contactgeluid. Voorbeelden van contactgeluid is het geluid van hakken (loopgeluid) of trillende apparaten die rechtstreeks de bouwconstructie in trilling brengen (denk aan de wasmachine van de buren). 

Geluidsisolatie gaat over het voorkomen dat geluid door de constructie gaat. Geluidsisolatie is wat anders dan het verbeteren van de akoestiek binnen de ruimte zoals het beheersen van galm. Wil je meer weten over het aanpassen van akoestiek in een ruimte, lees dan verder op onze pagina geluidsabsorptie.

Naar geluidsabsorptie

WAAROM GELUIDSISOLATIE BELANGRIJK IS

Geluidsoverlast kost Europa zo’n 27 miljard Euro 1) per jaar. Slechte geluidsisolatie zorgt voor geluidsoverlast en dat leidt weer tot een lagere productiviteit, slechter leervermogen en hogere zorgkosten. Zit je te veel in lawaaiige ruimtes dan kun je er letterlijk ziek van worden. 

Denk bijvoorbeeld aan vliegtuiglawaai of weg- en spoorlawaai. Het is dus van belang dat bouwers kijken naar de juiste akoestieke oplossing. Met een goede geluidsisolatie en goede akoestiek maak je woningen, scholen, kantoren en ziekenhuizen veel rustiger, gezonder en productiever.

Om welke toepassing het ook gaat, Knauf Insulation kan een passende geluidsisolatie leveren. Knauf Insulation is de enige isolatie fabrikant met een totaalpakket aan: geluidsisolatie in de vorm van glaswol, minerale wol en steenwol. Daarnaast bieden we met onze merken Organic en Heraklith houtwol oplossingen die bijdragen aan een goede akoestiek

1) bron: TED, 9 Ways that sound affects our health, wellbeing & productivity, 24 April 2013

EISEN GELUIDSISOLATIE 

Het Bouwbesluit bevat eisen voor geluidsisolatie voor onder meer buitengevels, wanden en vloeren van gebouwen. Geluidsisolatie is vooral bij woningen, zorg en onderwijs belangrijk. Het Bouwbesluit maakt daarbij onderscheid tussen luchtgeluid en contactgeluid en verschillende soorten geluidshinder. Denk bijvoorbeeld aan verkeer, burengeluid en loopgeluid. Voor veel andere gebouwfuncties zoals kantoren zijn er geen eisen opgenomen in het Bouwbesluit. Voor de geluidsisolatie bij kantoren worden vaak richtlijnen gebruikt van het Rijksvastgoedbedrijf
 

Geluidsisolatie glaswol scheidingswand

WELKE ISOLATIEMATERIAAL GEBRUIK JE VOOR GELUIDSISOLATIE?

Veel bouwconstructies worden uitgevoerd met een luchtspouw tussen twee constructiedelen, Denk bijvoorbeeld aan scheidingswanden van steen of gipskarton of houten vloeren of vloeren met een verlaagd plafond. De luchtspouw werkt als een akoestische veer tussen de twee constructiedelen waardoor een hoge geluidsisolatie gehaald kan worden.

Een lege luchtspouw werkt echter ook als een resonerende klankkast. Een scheidingswand zonder isolatie klinkt hol als je erop tikt. Om dat te voorkomen, vullen we de spouw met een geluidabsorberend materiaal zoals Knauf Insulation glaswol of steenwol. Deze isolatie dempt het klankkast effect waardoor een hogere geluidisolatie gehaald kan worden. De totale geluidsisolatie hangt verder af van de massa en dikte van de wanddelen, de diepte van de luchtspouw en de akoestische koppelingen tussen wanddelen door bijvoorbeeld studs of balken. 

De geluidsisolatie stijgt door een afwerking met dubbele gipsplaten. We hebben de geluidsisolatie waarde in dB van de meest voorkomende wandopbouw opgenomen in onze pagina scheidingswanden

WAAROM GLASWOL EN STEENWOL GOED WERKEN ALS GELUIDSISOLATIE

Knauf Insulation glaswol en steenwol hebben als isolatiemateriaal een geluidsisolerende werking. Maar glaswol of steenwol pas je natuurlijk nooit los toe. Je kunt geen scheidingswand van alléén glaswol of steenwol maken. De minerale wol in een scheidingswand zorgt ervoor dat de wand niet hol klinkt. Geluid dat door de wand komt wordt door de minerale wol vezels geabsorbeerd. Glaswol of steenwol kan de geluidsisolatie van de scheidingsconstructie met enkele dB’s verbeteren.

Glaswol is ook heel handig om kieren te dichten tussen constructiedelen. Gebruik glaswol bijvoorbeeld als drukschotten boven scheidingswanden in kantoren die niet helemaal doorlopen tot aan de vloer. Gebruik houtwol als bekleding van plafonds of wanden voor het terugbrengen van het geluidniveau in de ruimte met een geluidbron, bijvoorbeeld in een parkeergarage of machinekamer.

Minerale wol, glaswol, inblaaswol en steenwol zijn de meest effectieve geluidsabsorptie om geluidsoverdracht en nagalm te verminderen. De open vezelstructuur van minerale wol zorgt namelijk voor een zeer goede absorptie van geluid. Geluidsgolven botsten tegen de vezels en worden omgezet in warmte-energie. Andere isolatiesoorten, zoals harde kunststof isolatieplaten, kunnen geluid gewoon doorlaten of terugkaatsen (geluidsreflectie).

 

BEKIJK DE VIDEO

In deze video leggen we je uit hoe geluidsenergie tegen de glaswol vezels in de scheidingswand botst en wordt omgezet in warmte. Dit is hoe geluidsisolatie in een scheidingswand werkt:

Oplossingen en toepassingen geluidsisolatie

Als enige fabrikant van zowel glaswol, steenwol en houtwol is Knauf Insulation in de unieke positie om de best passende isolatie te leveren voor elke ruimte waar je de akoestiek of geluidsisolatie wilt verbeteren. Houtwol gebruik je vooral voor het verbeteren van de akoestiek. Glaswol en steenwol gebruik je als geluidsisolatie in een constructie zoals een binnenwand of plafond. De keuze hangt af van je toepassing.

Geluidsisolatie waarde in dB

Geluidsisolatiewaardes

Wil je weten met welke opbouw en met welke isolatie je een bepaalde geluidsisolatiewaarde (dB) haalt? Voorbeelden vind je op onze pagina met informatie over scheidingswanden. 

Hier is de geluidsisolatie in Rw aangegeven voor verschillende opbouwen van Knauf systeemwanden. Deze Rw betreft een ééngetalsaanduiding gewogen over het frequentiegebied in de tertsbanden 100 t/m 3150 Hz die goed aansluit op het bronspectrum “burengeluid”.

Bekijk geluidsisolatiewaarde scheidingswanden

Geluidsisolatie in de praktijk

De Rw waarde is vastgesteld in het laboratorium voor de scheidingswand zelf; het is dus de prestatie van de wand en niet de prestatie van het gebouw. In een gebouw zal geluid niet alléén door de scheidingswand gaan maar ook via andere geluidpaden, denk aan een systeemplafond of de doorboringen in een wand voor elektra.

De resulterende geluidsreductie tussen ruimtes is daardoor niet direct af te leiden uit de Rw alléén maar vraagt om een nadere beschouwing van de hele situatie. Eisen worden vaak gesteld in DnTA  (het geluidniveauverschil tussen ruimtes) of DnTA,k / R’w (in de praktijk gemeten prestatie van de wand, inclusief flankerend geluid). Om aan deze eisen te voldoen is over het algemeen een hogere laboratoriumwaarde Rw nodig dan de eis in DnTA of DnTA,k / R’w.

Populaire geluidsisolatie voor scheidingswanden en plafonds

Akoestiek of geluidsisolatie verbeteren? Start bij minerale wol isolatie. 

Referentieprojecten geluidsisolatie en akoestiek