Geluidsabsorptie en akoestiek
Geluidsabsorptie en akoestiek

Wat is een slechte akoestiek? 

Met een slechte akoestiek wordt vaak bedoeld dat een ruimte te veel galmt. Te veel galm zorgt ervoor dat spraak slecht verstaanbaar is of dat geluidbronnen worden versterkt in een ruimte. Dit zorgt voor een onrustige geluidsomgeving en kan zelfs gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer mensen een evacuatieboodschap niet verstaan. 

Geluidsabsorberend of akoestisch materiaal vermindert de galm in een ruimte. De geluidsabsorptie zorgt voor een lager geluidsniveau van stoorgeluid waardoor spraak beter verstaanbaar wordt en storende geluiden als minder hinderlijk worden ervaren.

Slechte en goede akoestiek

Een gehorige ruimte waarin geluid te ver draagt is ook een voorbeeld van een slechte akoestiek. Een open kantoorruimte is meestal niet galmend, als er tenminste voldoende geluidsabsorptie aanwezig is in bijvoorbeeld het plafond, maar is toch gehorig.

In een gehorige kantoortuin is een strategische afscherming van geluid en geluidabsorptie nodig om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

Geluidsisolatie of geluidsabsorptie

Als het isolatie van geluid tússen ruimtes betreft, dan praten we over geluidisolatie en niet over geluidabsorptie. Dit is soms verwarrend omdat glaswol van Knauf Insulation zeker geluidabsorberend is, maar veelal wordt toegepast vanwege de geluidsisolatie in een scheidingswand, vloer, gevel of plafond.

Een scheidingswand vul je daarom altijd met isolatie materiaal zoals minerale wol, glaswol of steenwol, omdat je anders een holle klank hoort als je op de wand klopt. Dit isolatie materiaal is geluidsabsorberend en zet geluid energie om naar warmte. Bij een scheidingwand draagt daarnaast de massa van de wand bij aan een hoge geluidsisolatie. Wil je meer weten? Ga dan naar onze pagina over geluidsisolatie!  

Naar geluidsisolatie

Geluidsisolatie illustratie

De geluidsisolatie in dB van de meest voorkomende wandsystemen vind je op onze pagina Scheidingwanden. En wil je zeker weten dat het goed zit met die geluidseisen? Bekijk dan ook eens de mogelijkheden van KnaufZeker. Hiermee geven we jou als aannemer en afbouwer niet alleen systeemadvies, maar ook prestatiegaranties. Dat werkt pas lekker! 

Naar scheidingswanden

EISEN GELUIDSABSORPTIE

Het bouwbesluit bevat eisen voor de hoeveelheid geluidsabsorptie in gemeenschappelijke verkeersruimtes van woongebouwen om galm te reduceren. Daarnaast bestaan er eisen voor de spraakverstaanbaarheid van geluidinstallaties voor evacuatieboodschappen, waarbij mogelijk geluidabsorptie nodig is om galm te beperken. Voor veel andere gebouwfuncties zoals kantoren zijn er geen eisen opgenomen in het bouwbesluit en worden vaak richtlijnen gebruikt, zoals die van het Rijksvastgoedbedrijf. 
 

WAAROM GLASWOL BIJ GELUIDSABORPTIE?

Minerale wol, zoals glaswol, inblaaswol en steenwol, is het meest effectieve materiaal voor geluidsabsorptie waarmee je geluidsoverdracht en nagalm vermindert. De open vezelstructuur van minerale wol zorgt ervoor dat het materiaal sterk geluidsabsorberend is. Geluidsgolven botsten tegen de vezels en worden omgezet in warmte-energie. Zo kan het al enorm helpen om op platen van het plafond extra glaswol te leggen. Ander isolatie maeriaal, zoals harde kunststof isolatieplaten, kaatsen geluid terug (geluidsreflectie). 
 

TOEPASSING HOUTWOL bij geluidsabsorptie

In veel gevallen is minerale wol in het zicht te kwetsbaar om zonder bescherming te gebruiken. Een mogelijkheid is om het isolatie materiaal af te schermen met geperforeerde platen, roosters of een akoestisch open doek.

Voor zichttoepassingen zijn houtwolcementplaten een goed alternatief. Houtwolcementplaten werken door de open structuur ook prima als akoestisch materiaal. Houtwol is naast geluidsabsorberend ook een duurzaam materiaal.

Om de akoestiek in een ruimte te verbeteren levert Knauf Insulation houtwol onder de merken Heraklith en Organic.

AFAS Software theater houtwol afwerking wanden

Heraklith houtwol

Heraklith houtwolplaten zijn bekend vanwege de toepassing in parkeergarages en bergingen. De akoestische prestatie van houtwol verhogen we met steenwol.

Door de open vezelstructuur werkt houtwol goed geluidsabsorberend. Met een massieve houtwolcementplaat (hwc plaat) direct tegen beton realiseer je een Alpha-w waarde van 0,35. De akoestische isolatiewaarde gaat flink omhoog wanneer we de houtwolcombi plaat Tektalan A2 SmartTec bekijken. Als je deze combinatie van houtwol en steenwol direct tegen beton monteert loopt de Alpha-w waarde op tot 1,00. De maximale geluidsabsorptie. 

Meer over Heraklith houtwol

Akoestische isolatie Organic van Knauf

Organic by Knauf

Met het merk Organic breidden we ons gamma aan akoestische isolatie in 2020 uit. Met de Organic akoestische panelen richten we ons op de afbouw en interieurinrichting van restaurants, sporthallen, ziekenhuizen en kantoren.

Wij vinden dat elke ruimte een goede akoestiek verdient. Daarom hebben we ons aanbod aan akoestisch isolatie materiaal compleet gemaakt. Met Organic bieden we akoestische panelen voor wand en plafond, akoestische eilanden en baffles. Zo kunnen we in elke ruimte de ideale ruimte akoestiek realiseren. En omdat onze Organic range zoveel mogelijkheden kent, geef je het interieur er ook een boost mee. 

Meer over Organic

BETERE AKOESTIEK DOOR GELUIDABSORPTIEWAARDE GLASWOL EN MINERALE WOL

De mate van geluidabsorptie wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 1. De open poriënstructuur van minerale wol zorgt voor een optimale absorptie van geluidenergie. Hierbij is de dikte en een eventuele spouw bepalend voor de toonhoogte waarop het geluid geabsorbeerd kan worden. Om dit inzichtelijk te maken worden geluidabsorptiecoëfficiënten gegeven voor verschillende frequentiebanden van 125 t/m 4000 Hz, zie de tabellen hieronder. Te zien is dat een dikkere opbouw over het algemeen beter presteert in de lage tonen terwijl de prestatie bij de hoge tonen vrijwel niet verandert. Naast de absorptiewaardes voor verschillende frequentiebanden zijn in de tabellen ook ééngetalsaanduidingen weergegeven die gewogen of gemiddelde waardes aanduiden over een deel van het frequentiegebied: αw (250-4000 Hz), NRC (250-2000 Hz) en SAA (250-2000 Hz).

Welk materiaal je kiest hangt af van de dominante geluidsbron in de ruimte die je akoestisch wilt verbeteren. Het ene materiaal werkt geluidsabsorberend namelijk goed bij de lage frequenties en het andere materiaal presteert juist beter bij de hogere frequenties.  

Geluidsabsorptiecoëfficiënten

              αw NRC SAA
Product 125
(Hz)

250
(Hz)

500
(Hz)
1000
(Hz)
2000
(Hz)
4000
(Hz)
0,90 0,90 0,87
40 mm MW 35 0,13 0,39 0,70 0,85 0,97 1,01 0,70 0,75 0,73
50 mm MW 35 direct gemeten op reflecterende ondergrond  0,17 0,53 0,86 0,96 1,03 1,08 0,85 0,85 0,85
50 mm MW 35 op 150 mm luchtspouw 0,40 0,87 1,02 0,97 1,05 1,08 1,00 1,00 0,98
90 mm MW 35 direct gemeten op reflecterende ondergrond 0,39 0,93 1,08 1,06 1,09 1,12 1,00 1,05 1,04
90 mm MW 35 op 110 mm luchtspouw 0,55 1,00 1,04 1,01 1,05 1,08 1,00 1,05 1,08
40 mm Acoustifit 0,14 0,39 0,68 0,82 0,95 1,00 0,70 0,70 0,71
50 mm Acoustifit 0,17 0,47 0,78 0,89 0,99 1,04 0,75 0,80 0,79
60 mm Acoustifit 0,22 0,59 0,89 0,98 1,03 1,05 0,90 0,90 0,87
90 mm Acoustifit 0,38 0,87 1,03 1,04 1,05 1,07 1,00 1,00 1,00

αw volgens ISO 11654, NRC en SAA volgens ASTM C423 (metingen Peutz 2016)