Luchtdicht bouwen: essentieel voor een gezond binnenklimaat

Het is een hardnekkige misvatting dat gebouwen moeten kunnen ‘ademen’ en dus lucht door moeten laten naar buiten toe. Om het binnenklimaat van een gebouw gezond te houden, is luchtdicht bouwen juist een absolute ‘must’. Onderzoek heeft dit duidelijk aangetoond. Bovendien is er minder energie nodig als een gebouw luchtdicht is. 

Waarom luchtdicht bouwen?
  • Minimaliseert het energieverlies van een gebouw.
  • Draagt bij aan een gezond binnenklimaat.
  • Zorgt voor een gecontroleerde vochthuishouding.
  • Voorkomt condensatie in de dak- en gevelconstructie.
  • Verbetert de akoestische en brandveilige prestaties.
  • Ondersteunt steeds strengere EPC-eisen.
Luchtdicht bouwen met de accessoires van Knauf Insulation
Luchtdicht bouwen en ventilatie

Er wordt vaak gedacht dat luchtdicht bouwen ongezond is, omdat er geen ventilatie meer zou kunnen plaatsvinden. Het is echter belangrijk om verschil te maken tussen gecontroleerde en ongecontroleerde ventilatie. Gecontroleerde ventilatie is het bewust toelaten van lucht om de binnenlucht te verversen. In moderne gebouwen gebeurt dit steeds vaker via mechanische ventilatie. Onder ongecontroleerde ventilatie verstaan we het laten binnendringen en uitstromen van lucht via kieren en naden. Voor een effectieve, gecontroleerde ventilatie van een pand is het beter om ongewenste, ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen.

Voordelen van een gezond binnenklimaat

Een luchtdicht gebouw met een goed gecontroleerd ventilatiesysteem, zorgt voor een aangenaam en gezond binnenklimaat. Mensen functioneren in zo’n omgeving aantoonbaar beter, ze voelen zich fitter, en de werkprestaties – en ook bijvoorbeeld de prestaties van leerlingen in schoolgebouwen – gaan omhoog in een goed geventileerd gebouw. Een slecht geventileerd gebouw kan leiden tot opeenhoping van kooldioxide, vluchtige organische stoffen, geuren en/of oplosmiddelen. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten bij bewoners of werknemers ontstaan.

Ongewenste luchtstromen minimaliseren

Luchtdicht bouwen helpt om energieverlies tegen te gaan. Bij een goed luchtdicht gebouw is in de zomer minder energie nodig om te koelen en in de winter minder om het gebouw warm te houden.  Ook vochtproblemen zijn te voorkomen met luchtdicht bouwen. Warme, vochtige lucht die een gebouw binnenstroomt, kan op een koude ondergrond condenseren. Dat is schadelijk voor het pand, net als lekkages die veroorzaakt worden door vocht in de constructie. Luchtdicht bouwen verbetert bovendien de geluidswerende prestaties van een gebouw. Luchtlekken verminderen de geluidsisolatie.

Het Bouwbesluit en EPC-normen

Het Bouwbesluit stelt minimale eisen aan de luchtdoorlatendheid van gebouwen. Hier moet altijd aan voldaan worden bij het bouwen. Bij nieuwbouw worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid, uitgedrukt in de EPC-norm. Hoe lager de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), hoe energiezuiniger het gebouw. De EPC van een nieuwbouwwoning is sinds 2015 op 0,4 vastgesteld en zal in de toekomst nog verder omlaaggaan. Om te voldoen aan huidige en toekomstige eisen op dit gebied, is het dus belangrijk om luchtdicht bouwen serieus door te voeren.

Isolatie en luchtdicht bouwen 

Isoleren, ventileren en luchtdicht bouwen horen bij elkaar. Bij een bouwproject vraagt dit om op elkaar afgestemde en duurzame producten. Onze producten bieden alles wat je nodig hebt bij zowel nieuwbouw als renovatie. Denk hierbij aan de minerale wol en glaswol isolatie, maar ook aan folies en tapes. Wij bieden met onze accessoires dé totaaloplossing voor luchtdicht bouwen.

Ga naar ons homeseal programma