Geluidsabsorptie en akoestiek

Geluidsabsorptie en akoestiek
Geluidsabsorptie en akoestiek

Wat is een slechte akoestiek? 

Met een slechte akoestiek wordt vaak bedoelt dat een ruimte te veel galmt. Te veel galm zorgt ervoor dat spraak slecht verstaanbaar is of dat geluidbronnen worden versterkt in een ruimte. Dit zorgt voor een onrustige geluidsomgeving en kan zelfs gevaarlijk zijn wanneer een evacuatieboodschap niet te verstaan is. 

Slechte en goede akoestiek


Geluidsabsorberende materialen reduceren de galm in een ruimte en beperken het geluidsniveau van stoorgeluid waardoor spraak beter verstaanbaar wordt en stoorgeluiden minder hinderlijk.

Een gehorige ruimte waarin geluid te ver draagt is ook een voorbeeld van een slechte akoestiek. Een open kantoorruimte is meestal niet galmend mits er voldoende geluidsabsorptie aanwezig is maar is toch gehorig. Strategische afscherming van geluid en geluidabsorptie is dan nodig om verstaanbaarheid juist te verlagen.

Als het isolatie van geluid tússen ruimtes betreft, dan praten we over geluidisolatie en niet over geluidabsorptie. Dit is soms verwarrend omdat glaswol van Knauf Insulation zeker geluidabsorberend is, maar veelal wordt toegepast in een geluidsisolerende wand, vloer, gevel of dakopbouw. Wil je meer weten over geluidsisolatie?

Naar geluidsisolatie

Geluidsisolatie illustratie

EISEN GELUIDSABSORPTIE

Het bouwbesluit bevat eisen voor de hoeveelheid geluidsabsorptie in gemeenschappelijke verkeersruimtes van woongebouwen om galm te reduceren. Daarnaast bestaan er eisen voor de spraakverstaanbaarheid van geluidinstallaties voor evacuatieboodschappen, waarbij mogelijk geluidabsorptie nodig is om galm te beperken. Voor veel andere gebouwfuncties zoals kantoren zijn er geen eisen opgenomen in het bouwbesluit en worden vaak richtlijnen gebruikt, zoals die van het Rijksvastgoedbedrijf. 
 

WAAROM GLASWOL BIJ GELUIDSABORPTIE?

Minerale wol, zoals glaswol, inblaaswol en steenwol, is de meest effectieve geluidsabsorptie om geluidsoverdracht en nagalm te verminderen. De open vezelstructuur van minerale wol zorgt namelijk voor een zeer goede absorptie van geluid. Geluidsgolven botsten tegen de vezels en worden omgezet in warmte-energie. Andere isolatiesoorten, zoals harde kunststof isolatieplaten, kunnen geluid terugkaatsen (geluidsreflectie). 
 

TOEPASSING HOUTWOL 

In veel gevallen is minerale wol in het zicht te kwetsbaar om toe te passen zonder bescherming. Een mogelijkheid is om het af te schermen met geperforeerde platen, roosters of een akoestisch open doek. Een alternatief is houtwolcementplaten die zowel geluidabsorberend zijn en ook tegen een stootje kunnen.

Heraklith houtwol

Heraklith houtwol cementplaten kun je uitstekend toepassen om de akoestiek van een ruimte te verbeteren in functionele toepassingen zoals een parkeergarage, entree, gangen of bergingen.

Heraklith houtwol verbetert de akoestiek van een ruimte

Organic by Knauf

Akoestische panelen van ons merk Organic lenen zich uitstekend voor toepassing in een interieur waar goede akoestiek belangrijk is. Denk aan restaurants, cafés, scholen, ziekenhuizen en kantoren. 

Organic akoestische panelen

GELUIDABSORPTIEWAARDES

De mate van geluidabsorptie wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 1. De open poriënstructuur van minerale wol zorgt voor een optimale absorptie van geluidenergie. Hierbij is de dikte en een eventuele spouw bepalend voor de toonhoogte waarop het geluid geabsorbeerd kan worden. Om dit inzichtelijk te maken worden geluidabsorptiecoëfficiënten gegeven voor verschillende frequentiebanden van 125 t/m 4000 Hz, zie de tabellen hieronder. Te zien is dat een dikkere opbouw over het algemeen beter presteert in de lage tonen terwijl de prestatie bij de hoge tonen vrijwel niet verandert. Naast de absorptiewaardes voor verschillende frequentiebanden zijn in de tabellen ook ééngetalsaanduidingen weergegeven die gewogen of gemiddelde waardes aanduiden over een deel van het frequentiegebied: αw (250-4000 Hz), NRC (250-2000 Hz) en SAA (250-2000 Hz).

Geluidsabsorptiecoëfficiënten

       αwNRCSAA
Product125
(Hz)

250
(Hz)

500
(Hz)
1000
(Hz)
2000
(Hz)
4000
(Hz)
0,900,900,87
40 mm MW 350,130,390,700,850,971,010,700,750,73
50 mm MW 35 direct gemeten op reflecterende ondergrond 0,170,530,860,961,031,080,850,850,85
50 mm MW 35 op 150 mm luchtspouw0,400,871,020,971,051,081,001,000,98
90 mm MW 35 direct gemeten op reflecterende ondergrond0,390,931,081,061,091,121,001,051,04
90 mm MW 35 op 110 mm luchtspouw0,551,001,041,011,051,081,001,051,08
40 mm Acoustifit0,140,390,680,820,951,000,700,700,71
50 mm Acoustifit0,170,470,780,890,991,040,750,800,79
60 mm Acoustifit0,220,590,890,981,031,050,900,900,87
90 mm Acoustifit0,380,871,031,041,051,071,001,001,00

αw volgens ISO 11654, NRC en SAA volgens ASTM C423 (metingen Peutz 2016)