Energiezuinig wonen en bouwen

Om onze samenleving te verduurzamen, zijn door de overheid en sociaal-economische partners afspraken gemaakt. Hierin is onder andere afgesproken dat nieuwe gebouwen ‘bijna- energieneutraal’ moeten worden. Het energielabel van bestaande panden moet vanaf 2020 ook omhoog. Het voorkomen van warmteverspilling is essentieel om deze (en andere) doelen te behalen. Daarnaast zorgt energiebesparing ervoor dat we schaarse energiebronnen langer kunnen gebruiken. Thermische isolatie is bij dit alles van cruciaal belang. Het is dé manier om de energievraag te beperken. Hiermee dragen we bij aan een betere wereld.

F.A.Q. over isolatie
Voordelen thermische isolatie

Via ongeïsoleerde daken, gevels en vloeren gaat veel energie verloren. Door goede of verbeterde thermische isolatie bespaar je op energieverbruik en voorkom je onnodig warmteverlies. Zo bereik je lagere energiekosten. Woonconsumenten genieten zo van meer comfort in huis. Wanneer een woning goed geïsoleerd wordt, stijgt de financiële waarde.

Eisen aan thermische isolatie 

In het Bouwbesluit (2012) staan in hoofdstuk 5.3 eisen met betrekking tot de thermische isolatie van nieuwbouw. De minimale Rc-waarden voor het dak, de gevel en de vloer zijn hierin als volgt weergegeven: 

GebouwdeelMinimale Rc-eis
Vloeren3,5 m2.K/W
Gevels4,5 m2.K/W
Daken6,0 m2.K/W
Snelle energiebesparing
Renovatie: ga voor hoge prestaties

Bij het (gedeeltelijk) verbouwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk is op het gebied van thermische isolatie het zogenoemde rechtens verkregen niveau van toepassing. Als dit niveau lager is dan 1,3 m2.K/W moet een warmteweerstand van minstens 1,3 m2.K/W worden aangehouden. Dit is fors lager dan de eisen bij nieuwbouw. Om bijvoorbeeld het energielabel van een bestaand gebouw te verhogen, is meer nodig. Bij renovatie- en transformatieprojecten is het dan ook verstandig om verder te kijken dan dit rechtens verkregen niveau. Structurele verduurzaming bereik je door te investeren in hoge thermische prestaties.

Volgens de Trias Energetica is het beperken van de energievraag de meest duurzame stap bij energiebesparing. Maatregelen als het isoleren van het dak of de spouwmuur zorgen voor een snelle energiebesparing tegen een relatief lage investering. Consumenten kunnen deze investering binnen enkele jaren al terugverdienen.

Bijna energieneutraal
Nieuwbouw: van EPC naar BENG

In de bouwsector werd jarenlang de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) gebruikt die door de overheid is ingesteld om tot energiezuinige(re) nieuwbouw te komen. Deze EPC gaf het totale energieverbruik van een gebouw aan. Luchtdichtheid van constructies, koudebruggen en technische installaties beïnvloeden dit energieverbruik. In de loop der jaren werd de EPC steeds verder aangescherpt tot maximaal 0,4 voor nieuwbouwwoningen vanaf 2015.

Het nog energiezuiniger ontwerpen en bouwen gaat door. Vanaf 2018 zijn nieuwe overheidsgebouwen ‘bijna-energieneutraal’, vanaf 2020 geldt dit ook voor nieuwbouwwoningen. In 2020 wordt de nieuwe energienorm BENG van kracht. Bij BENG wordt gekeken naar drie BENG indicatoren. 

  • maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar)
  • maximaal primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jaar)
  • en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).

Gebouwen moeten voldoen aan elk van de drie eisen. In de NTA 8800 worden hiervoor afspraken gemaakt over de nieuwe schematiseringsregels. De ingangsdatum van BENG is vastgesteld op 1 juli 2020.

Gegarandeerde prestaties met glaswol en minerale wol 

Met minerale wol en glaswol is het mogelijk om hoge prestaties te bereiken op het gebied van thermische isolatie. Deze materialen sluiten dankzij hun vezelstructuur uitstekend op elkaar en op aangrenzende constructiedelen aan. Warmteverlies via kieren wordt zo voorkomen, waardoor je verzekerd bent van de prestaties die je wilt bereiken. Je kunt er ook voor kiezen om de constructie in twee lagen te isoleren, bijvoorbeeld bij houtachtige constructies.

Perfecte aansluitingen dankzij de flexibele vezelstructuur van glaswol en minerale wol

Onze glaswol en minerale wol sluiten dankzij de flexibele maar toch stevige structuur perfect aan onderling en op aangrenzende constructies

 

 

Kans op luchstromen en valse luchtspouwen met hard plaatmateriaal

Risico van valse luchtspouw of luchstromen wanneer er geen perfecte aansluitingen zijn

 

 

Rc berekenen
Gewenste thermische prestaties

Met de Rc-calculator op onze website is eenvoudig te berekenen welke isolatiematerialen en materiaaldikten nodig zijn voor het behalen van de vereiste Rc-waarden binnen een bepaalde constructie. Voor verschillende toepassingen (dak, gevel, vloer, binnenwand) bepaal je zo online op welke manier je kunt voldoen aan de gewenste eisen.

KnaufZeker
Garantie op systeemprestaties

Bij binnenwanden kan gekozen worden voor een KnaufZeker®-prestatiegarantie. Door de materialen in binnenwanden op de juiste wijze te combineren, worden naast de thermische prestatie ook de geluidsisolatie en de brandwerendheid gewaarborgd. KnaufZeker systemen zijn getest of beoordeeld door onafhankelijke en toonaangevende instituten en voldoen aan alle vereiste keurmerken. 

 

Wil je meer weten over Knauf Insulation en BENG?

Lees dan meer op de pagina van Energiezuinig bouwen.