Brandveilige isolatie: Brandklasse A1

HET BELANG VAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

De brandveiligheid van een pand bepaalt in hoge mate de overlevingskans van de aanwezigen als er brand uitbreekt. De effecten van brand mogen nooit worden onderschat. Brandwonden, verlies van persoonlijke bezittingen of het faillissement van een bedrijf zijn ingrijpende, potentiële gevolgen van een brand.

het belang van de juiste keuze van isolatiemateriaal voor de totale brandveiligheid

De drie trappen van brandveiligheid:

  1. De kans op brand beperken: brandveilige aankleding van gebouwen, brandveilige rookgasafvoeren.
  2. Uitbreiding van brand voorkomen: onbrandbare materialen, brandcompartimentering, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.
  3. Voorkomen van slachtoffers: bescherming hoofddraagconstructie, rookcompartimentering, aanwezigheid van vluchtroutes, automatische blusinstallaties, brandalarmering.
Isolatiemateriaal en brandveiligheid

Voor de brandveiligheid van een gebouw is het zeer belangrijk dat een brand zich niet snel ontwikkelt en verplaatst. De onbrandbaarheid van materialen speelt bij deze uitdaging een cruciale rol. Het toegepaste isolatiemateriaal is daarmee bepalend bij de brandveiligheid van een pand. Niet in de laatste plaats omdat met het juiste isolatiemateriaal een hoge brandwerendheid van constructies gerealiseerd wordt.

Bouwbesluit 2012: minimale eisen

In het Bouwbesluit 2012 worden er slechts minimale eisen gesteld aan de brandveiligheid van gebouwen. Deze worden onderverdeeld in: (hoofd)draagconstructie, weerstand bij branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) en weerstand tegen rookdoorgang en het brandgedrag van materialen. Omdat de eisen vanuit het Bouwbesluit meestal niet voldoende zijn, is het verstandig om bij het ontwerp van gebouwen uit te gaan van een hoger brandveiligheidsniveau.

Brandgedrag, rookvorming en druppelvorming

Om het brandgedrag van materialen meetbaar te maken, wordt op Europees niveau het Euroklasse-systeem (NEN-EN 13501-1) gebruikt. Deze klassering loopt van A tot en met F. Materialen in de A1-klasse leveren geen bijdrage aan een brand. Ze zijn onbrandbaar, vormen geen rook en hebben geen druppelvorming. Bij de toepassing van materialen moet altijd met deze drie aspecten rekening worden gehouden. Producten moeten altijd worden beoordeeld op hun volledige classificatie en de reactie bij brand. Omdat onze producten van ongecacheerde glaswol, minerale wol of materialen voorzien van glasvlies allemaal voldoen aan brandklasse A1, zit je altijd veilig.

Branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)

Bij het bepalen van brandveiligheid speelt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) een belangrijke rol. Bij de WBDBO worden alle richtingen waarin een brand zich kan verplaatsen, meegenomen: via de constructie, de aansluitingen en de buitenkant van het pand. Bij branddoorslag gaat het om de uitbreiding van een brand in het gebouw zelf. De eisen die daarbij van belang zijn, richten zich op de brandcompartimentering van delen van het gebouw en brandwerendheid van constructies. Brandoverslag is de uitbreiding van brand via de buitenlucht. Dit kan zijn van de ene verdieping naar de andere verdieping, maar ook van het ene gebouw naar het andere gebouw.

Brandwerendheid constructies 

De brandwerendheid van constructies is zeer bepalend bij het voorkomen van slachtoffers. Dit aspect wordt uitgedrukt in minuten en is vastgelegd in de NEN 6069. Het gaat er hierbij om hoelang een constructie blootgesteld kan worden aan een ‘gestandaardiseerde’ brand. In het Bouwbesluit wordt gewerkt met gradaties van minimaal 20, 30 en 60 minuten. De relevante criteria zijn afhankelijk van de functie die de constructie heeft: dragende functie (R), thermische isolatie met betrekking tot warmtestraling (W), thermische isolatie met betrekking tot oppervlaktetemperatuur (I) of vlamdichtheid (E).

De brandweerstand van een constructie wordt bepaald door alle materialen waaruit de constructie is opgebouwd. Het gaat hierbij dus niet alleen om het isolatiemateriaal. De brandwerendheid van een constructie wordt meestal via een proef in een brandlaboratorium bepaald. Zo hebben uitgebreide internationale brandtests bewezen dat constructies bekleed met Heraklith® Tektalan A2-panelen 180 minuten brandwerend zijn. Dankzij zijn opbouw is dit het enige houtwolpaneel dat kan fungeren als hitteschild. Hierdoor draagt het bij aan de integriteit van een gebouw bij brand.

Brandclassificatietabel Knauf Insulation

Grote bijdrage brandveiligheid 

De keuze voor isolatiemateriaal is bepalend bij de brandveiligheid van een pand. Zoals gezegd voldoen al onze producten van ongecacheerde glaswol aan brandklasse A1. Dit geldt ook voor de artikelen van minerale wol of producten die voorzien zijn van glasvlies. Daarmee zijn al deze producten onbrandbaar. Dit betekent dat ze geen bijdrage leveren aan de verspreiding van brand of aan enige vorm van rookproductie. Door de onbrandbaarheid van deze isolatiematerialen kunnen constructies met een hoge brandwerendheid worden gerealiseerd. Knauf Insulation liet ook voor verschillende producten een brandweerstandsproef uitvoeren voor de bepaling van de brandweerstand van constructie-elementen. Benieuwd naar de rapporten? Vraag ze hier aan!

Ook op het gebied van brandwerendheid kunnen wij de KnaufZeker® -prestatiegarantie bieden. Onze producten en systemen zijn getest en voldoen aan alle vereiste normeringen en keurmerken. Door ze op de juiste manier met elkaar te combineren zijn prestaties op het gebied van brandwerendheid zo altijd gewaarborgd.

 Meer weten over KnaufZeker