Bouwfysica | Alles over geluid en isolatie

Met goede geluidsisolatie is geluidsoverlast verleden tijd

Onze zintuigen worden continu geprikkeld door geluiden. Gewenste, maar ook ongewenste geluiden beïnvloeden de kwaliteit van ons leven. Geluidshinder kan gezondheidsklachten zoals slaaptekort, stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten veroorzaken. Om die reden is de beste geluidsisolatie dan ook enorm belangrijk voor een optimale woon- en werkomgeving.

BOUWFYSICA: GELUID
WIST JE DAT GELUIDSWERENDE ISOLATIE BIJDRAAGT AAN:
  • Behoud van concentratie
  • Waarborgen privacy
  • Voorkoming gezondheidsklachten
  • Beperking overlast
  • Hoger woon- en leefcomfort

Beste geluidsisolatie voor jouw gezondheid en comfort

Als we geluid horen, dan wordt er lucht verplaatst. Hoe meer lucht er verplaatst wordt des te harder wordt het geluid. We drukken dit uit in geluidsniveaus. Bij een geluidsniveau van 30 decibel (dB) is het erg stil en rond de 140 decibel ligt onze pijngrens. De snelheid waarmee hoge en lage druk elkaar afwisselen bepaalt of het hoog of laag klinkt. Hoge tonen hebben een zogenaamde hoge frequentie (bv 400 Herz), lage tonen een lage frequentie (bv 125 Herz).

materiaaleigenschap
Geluidsabsorptie

Indien een materiaal veel geluidsgolven absorbeert, dan heeft dit materiaal goede geluidsabsorberende eigenschappen. Geluidsabsorptie wordt uitgedrukt met geluidsabsorptiecoëfficiënten alfa (α).

  • Bij een lage waarde absorbeert het materiaal (bijna) geen geluid en wordt het geluid gereflecteerd.
  • Bij een hoge waarde (1,0), absorbeert het materiaal maximaal en wordt een deel van het geluid geabsorbeerd in het materiaal en een deel wordt doorgelaten.

Er zijn meerdere manieren om ééngetalswaarde te bepalen over meerdere frequenties, zoals αw, NRC en SAA. Zie ook onderstaande gegevens van onze minerale wol isolatie.

constructie eigenschap
Geluidsisolatie

Het doel van geluidsisolatie in een constructie is om (hinderlijk) geluid tegen te houden. Dit kan een dak- of gevelconstructie zijn, maar ook scheidingswanden in een gebouw. Uiteraard wil jij de beste geluidsisolatie om je gezondheid te waarborgen en comfort te garanderen. Kies voor de beste geluidsisolatie voor een flexibele, lichte constructie met absorberend isolatiemateriaal om de holle ruimte op te vullen.

Door holle ruimtes te vullen met een goed geluidsabsorberend isolatiemateriaal, isoleer je  vooral luchtgeluid dat veroorzaakt wordt door radio, TV of gesprekken.

 Geluidsabsorptie glaswol en minerale wol

Met materiaal van Knauf Insulation maak je gebruik van de beste geluidsisolatie. Door de open structuur van onze glaswol en minerale wol absorbeert ons isolatiemateriaal het geluid optimaal. In combinatie met de Knauf gipsproducten, zijn al onze producten en systemen getest of beoordeeld. Zo kunnen we prestaties garanderen met de KnaufZeker garantie. 

In onderstaand schema lees je de geluidsabsorptiecoëfficiënt van onze glaswol en minerale wol isolatie:

1618018 KNA Tabel Geluidsabsorptie_2_0.png

Uitleg bij tabel geluidsabsorptiecoëfficiënten

Naast de alpha wordt de geluidsabsorptie ook weergegeven in NRC waarden. NRC staat voor Nagalm Reductie Coëfficiënt. Binnen de waarde van 0 tot 1 wordt de verhouding tussen geabsorbeerd geluid en invallend geluid weergegeven. Een waarde van 1 houdt in dat er sprake is van een 100% geluidsabsorptie. 0 geeft weer dat er helemaal geen geluid geabsorbeerd wordt. In dat geval wordt het geluid dus volledig weerkaatst. Met andere woorden, hoe hoger de waarde, des te beter de isolatie van het geluid. Tot slot is er nog de SAA. Dit is de Eengetalswaarde voor de geluidsabsorptie conform ASTM C 423, gebaseerd op de absorptiecoëfficiënt in de tertsbanden van 200 Hz tot en met 2500 Hz.

Geluidsisolatie scheidingswanden en voorzetwanden

Door de goede geluidsabsorberende eigenschappen van glaswol en minerale wol, krijgen de constructies waarin je dit toepast een optimale geluidsisolatie. Vooral bij scheidingswanden wordt gekeken naar geluidsisolatie, maar ook bij voorzetwanden kan de geluidsisolatie een vraag zijn naast de thermische isolatie die de voorzetwand moet bieden.

In combinatie met de Knauf gipsproducten zijn onze producten en systemen getest of beoordeeld en voldoen aan alle vereiste normeringen en keurmerken. Als je deze op de juiste manier met elkaar combineert, zijn prestaties op het gebied van geluidsisolatie altijd gewaarborgd. Deze prestaties garanderen we met de KnaufZeker garantie.

Meer informatie over KnaufZeker

 Eisen geluidsisolatie volgens Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat eisen en normen met betrekking tot geluidswering en –isolatie van constructies in gebouwen. De grootheden voor geluidsisolatie in dit besluit werden voorheen uitgedrukt in Ilu;k en Ico. De nieuwe aanduiding van grootheden komt meer overeen met de Europese normeringen.

Eisen geluidsisolatie bij renovatie

Hoewel de nieuwbouweisen op het gebied van geluidsisolatie zijn verscherpt, wordt bij renovatie uitgegaan van het ‘rechtens verkregen niveau’. Het is echter verstandig om ook bij renovatie uit te gaan van de nieuwbouweisen. Ook voor te renoveren gebouwen geldt immers dat je de negatieve gevolgen van geluidshinder voor de gebruikers of bewoners wilt beperken. Kiezen voor de beste geluidsisolatie draagt in elk geval bij aan waardebehoud of waardeverbetering van vastgoed.

Bouwbesluiten_2.png