GELUIDSOVERLAST VERLEDEN TIJD

Onze zintuigen worden continu geprikkeld door geluiden. Gewenste, maar ook ongewenste geluiden beïnvloeden de kwaliteit van ons leven. Geluidshinder kan gezondheidsklachten zoals slaaptekort, stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten veroorzaken. Een optimale geluidsisolatie is dus van groot belang voor een optimale woon- en werkomgeving.

GOEDE GELUIDSISOLATIE DRAAGT BIJ AAN
GOEDE GELUIDSISOLATIE DRAAGT BIJ AAN
  • Behoud van concentratie
  • Waarborgen privacy
  • Voorkoming gezondheidsklachten
  • Beperking overlast
  • Hoger woon- en leefcomfort

Geluid

Als we geluid horen, dan wordt er lucht verplaatst. Hoe meer lucht er verplaatst wordt des te harder wordt het geluid. We drukken dit uit in geluidsniveaus. Bij een geluidsniveau van 30 decibel (dB) is het erg stil en rond de 140 decibel ligt onze pijngrens. De snelheid waarmee hoge en lage druk elkaar afwisselen bepaalt of het hoog of laag klinkt. Hoge tonen hebben een zogenaamde hoge frequentie (bv 400 Herz), lage tonen een lage frequentie (bv 125 Herz).

materiaaleigenschap
Geluidsabsorptie

Indien een materiaal veel geluidsgolven absorbeert, dan heeft dit materiaal goede geluidsabsorberende eigenschappen. Geluidsabsorptie wordt uitgedrukt met geluidsabsorptiecoëfficiënten alfa (α).

  • Bij een lage waarde absorbeert het materiaal (bijna) geen geluid en wordt het geluid gereflecteerd.
  • Bij een hoge waarde (1,0), absorbeert het materiaal maximaal en wordt een deel van het geluid geabsorbeerd in het materiaal en een deel wordt doorgelaten

Er zijn meerdere manieren om ééngetalswaarde te bepalen over meerdere frequenties, zoals αw, NRC en SAA. Zie ook onderstaande gegevens van onze minerale wol isolatie.

constructie eigenschap
Geluidsisolatie

Het doel van een geluidsisolatie van een constructie is om (hinderlijk) geluid tegen te houden. Dit kan een dak- of gevelconstructie zijn, maar ook scheidingswanden in een gebouw. Je kunt een goede geluidsisolatie realiseren door een constructie te ontwerpen met veel massa. Beter is echter om te kiezen voor een flexibele, lichte constructie met absorberend isolatiemateriaal.

Door het vullen van de holle ruimten van zo'n constructie met een goed geluidsabsorberend isolatiemateriaal, bereik je het beste resultaat. Op deze manier wordt vooral luchtgeluid geïsoleerd, dat veroorzaakt wordt door radio, TV of het praten van mensen.

Geluidsabsorptie glaswol en minerale wol

Door de open structuur van onze glaswol en minerale wol absorbeert ons isolatiemateriaal het geluid optimaal. De constructie waarin deze isolatie is toegepast krijgt hiermee een optimale geluidsisolatie.

1618018 KNA Tabel Geluidsabsorptie_2_0.png

Geluidsisolatie scheidingswanden 

Door de goede geluidsabsorberende eigenschappen van glaswol en minerale wol, krijgen de constructies waarin je dit toepast een optimale geluidsisolatie.
In combinatie met de Knauf gipsproducten zijn onze producten en systemen getest of beoordeeld en voldoen aan alle vereiste normeringen en keurmerken. Als je deze op de juiste manier met elkaar combineert, zijn prestaties op het gebied van geluidsisolatie altijd gewaarborgd. Deze prestaties garanderen we met de KnaufZeker garantie.

Meer informatie over KnaufZeker

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat eisen en normen met betrekking tot geluidswering en –isolatie van constructies in gebouwen. De grootheden voor geluidsisolatie in dit besluit werden voorheen uitgedrukt in Ilu;k en Ico. De nieuwe aanduiding van grootheden komt meer overeen met de Europese normeringen. Hoewel de nieuwbouweisen op het gebied van geluidsisolatie zijn verscherpt, wordt bij renovatie uitgegaan van het ‘rechtens verkregen niveau’. Het is echter verstandig om ook bij renovatie uit te gaan van de nieuwbouweisen. Ook voor te renoveren gebouwen geldt immers dat je de negatieve gevolgen van geluidshinder voor de gebruikers of bewoners wilt beperken.

Bouwbesluiten_2.png