BOUWFYSICA: GELUID

GELUIDSOVERLAST VERLEDEN TIJD

Onze zintuigen worden continu geprikkeld door geluiden. Gewenste, maar ook ongewenste geluiden beïnvloeden de kwaliteit van ons leven. Geluidshinder kan gezondheidsklachten zoals slaaptekort, stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten veroorzaken. Een optimale geluidsisolatie is dus van groot belang voor een optimale woon- en werkomgeving.

GOEDE GELUIDSISOLATIE DRAAGT BIJ AAN
GOEDE GELUIDSISOLATIE DRAAGT BIJ AAN
  • Behoud van concentratie
  • Waarborgen privacy
  • Voorkoming gezondheidsklachten
  • Beperking overlast
  • Hoger woon en leefcomfort

Geluidsisolatie en geluidsabsorptie 

Geluid is de hoorbare verandering van de luchtdruk en verplaatst zich met golfbewegingen. Geluid valt te onderscheiden in:

  • contactgeluid veroorzaakt door een directe bron in contact met de constructie, bijvoorbeeld door voetstappen op een vloer
  • luchtgeluid veroorzaakt door een indirecte factor bijvoorbeeld een radio, TV of een gesprek.
materiaaleigenschap
Geluidsabsorptie

Indien een materiaal veel geluidsgolven absorbeert, dan heeft dit materiaal goede geluidsabsorberende eigenschappen. Geluidsabsorptie wordt uitgedrukt met geluidsabsorptiecoëfficiënten alfa (α).

  • Bij een lage waarde absorbeert het materiaal (bijna) geen geluid en wordt het geluid gereflecteerd.
  • Bij een hoge waarde (1,0), absorbeert het materiaal maximaal en wordt een deel van het geluid geabsorbeerd in het materiaal en een deel wordt doorgelaten.
constructie eigenschap
Geluidsisolatie

Het doel van een geluidsisolatie in een constructie is om (hinderlijk) geluid tegen te houden. Dit kan een dak- of gevelconstructie zijn, maar ook scheidingswanden in een gebouw. Je kunt een goede geluidsisolatie realiseren door een constructie met veel massa. Beter is echter om te kiezen voor een flexibele, lichte constructie met absorberend isolatiemateriaal De holle ruimten in zo’n constructie dient gevuld te worden door een isolatiemateriaal met een hoge geluidsabsorptie.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat eisen en normen met betrekking tot geluidswering en –isolatie van constructies in gebouwen. De grootheden voor geluidsisolatie in dit besluit werden voorheen uitgedrukt in Ilu;k en Ico. De nieuwe aanduiding van grootheden komt meer overeen met de Europese normeringen. Hoewel de nieuwbouweisen op het gebied van geluidsisolatie zijn verscherpt, wordt bij renovatie uitgegaan van het ‘rechtens verkregen niveau’. Het is echter verstandig om ook bij renovatie uit te gaan van de nieuwbouweisen. Ook voor te renoveren gebouwen geldt immers dat je de negatieve gevolgen van geluidshinder voor de gebruikers of bewoners wilt beperken.

Bouwbesluiten_2.png

Glaswol en minerale wol

Door de open structuur van onze glaswol en minerale wol absorbeert ons isolatiemateriaal het geluid optimaal. De constructie waarin deze isolatie is toegepast krijgt hiermee een optimale geluidsisolatie.

Geluidsabsorptiecoefficienten_0.png

KnaufZeker® 

Op het gebied van geluidsisolatie kun je de KnaufZeker®-prestatiegarantie verkrijgen. Onze producten en/of systemen zijn getest of beoordeeld en voldoen aan alle vereiste normeringen en keurmerken. Door ze op de juiste manier met elkaar te combineren, zijn prestaties op het gebied van geluidsisolatie zo altijd gewaarborgd. 

Meer informatie over KnaufZeker