Energiezuinig bouwen

Energiezuinig bouwen wordt steeds belangrijker. Bouwen voor laag energieverbruik draagt namelijk bij aan de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 en verder. Zo helpt energiezuinig bouwen bij het beschermen van onze aarde tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Energiezuinig bouwen

Energiezuinigheid van woningen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt nu nog vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

De aanscherping van de EPC zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, leidde tot energiezuiniger gebouwen door het toepassen van betere energetische maatregelen en technieken. Zo werd de EPC-eis in 2015 aangescherpt. De energieprestatie-coëfficiënt voor nieuwbouw-woningen werd verlaagd naar 0,4. 

Van EPC naar BENG

In 2020 maakt de huidige EPC plaats voor de BENG-norm. Gebouwen en woningen moeten aan de hand van deze norm Bijna Energie Neutraal Gebouwd worden. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna-energie-neutrale-gebouwen. 

BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De Europese richtlijn EPBD stelt daarnaast dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning al vanaf 1 januari 2019 bijna-energieneutraal zijn en aan de BENG-eisen voor overheidsgebouwen voldoen.

BENG-indicatoren

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen, de BENG-indicatoren:

  • maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar)
  • maximaal primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jaar)
  • en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).

Goede isolatie draagt bij aan het verlagen van de energiebehoefte. Dat wil zeggen, de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per mgebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.

Wil je meer weten over BENG?

De Rijksoverheid legt op haar site duidelijk uit wat de wettelijke BENG eisen inhouden en hoe het proces richting de BENG vereisten eruit ziet. Op deze site vind je bovendien een infographic die je meeneemt in de mogelijkheden om aan de BENG vereisten te voldoen. 

Naar infographic