Duurzaam bouwen en duurzaam wonen

Duurzaam bouwen en duurzaam wonen

Duurzaamheid en Bouwbesluit

Duurzaam bouwen is bouwen met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt met zich op duurzaamheid.

Ook het Bouwbesluit stelt sinds januari 2013 eisen aan de duurzaamheid en de milieuvriendelijkheid van bouwmaterialen.Volgens het Bouwbesluit moet voor elk nieuwbouwproject een milieuprestatieberekening gemaakt worden om de vergunning te krijgen. Het Bouwbesluit stelt op dit moment nog geen grenswaarden voor de milieuprestatie, maar op deze manier kan de bouw wennen aan het concept van duurzaamheidseisen.

De Nederlandse overheid RVO stimuleert duurzaam bouwen door subsidies en een korting op vennootschapsbelasting. Afhankelijk van het behaalde duurzaamheidsniveau conform de duurzaam-bouwen-certificaten wordt subsidie of belastingkorting toegekend. 

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik. Maar ook over:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
  • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen opraken.
Energiezuinig bouwen: bespaar energie

Als je kijkt naar het model van Trias Energetica is de eerste stap: beperk de energievraag. Isolatie dient primair om de energiebehoefte van een gebouw te verlagen.

Energiezuinig bouwen en Knauf Insulation

Beperk de energievraag

Het gaat hier om bouwkundige maatregelen die de energievraag verminderen. Dit zijn feitelijk passieve maatregelen waarvoor geen hulpenergie nodig is.

Voorbeelden zijn:

  • Een compacte vorm van de woning, met een goede verhouding tussen oppervlakte van de buitenschil en inhoud van de woning, onder meer door het voorkómen van uitstekende delen.
  • Het gebruik van goede isolatie, o.a. door toepassing van isolatie met hoge Rc-waarden voor vloeren, muren en daken, en toepassing van glas, deuren en kozijnen met lage U-waarden.
  • Het voorkomen van koudebruggen door middel van speciale constructiedetails.
  • Luchtdicht bouwen om te voorkomen dat energie verloren gaat door thermische lekken in de buitenschil.

Met de isolatie van Knauf Insulation kun je prima voldoen aan de eisen die gesteld worden in BENG. Je kunt een hoge Rc-waarde bereiken voor vloeren, spouwmuren, voorzetwanden en daken.

Duurzaam bouwen en Knauf Insulation
Levenscyclus product
GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting van een product kun je kijken naar de Levens Cyclus Analyse van een producten.

Bij een LCA wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. Zo kun je ook producten met elkaar vergelijken. 

Gebruik van duurzame materialen 

Het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) doet sinds 1992 onderzoek naar de milieu- en gezondheidseffecten van bouwmaterialen. Op basis van dit onderzoek kun je uiteindelijk verschillende bouwmaterialen op milieugebied met elkaar vergelijken. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de milieubelasting van een product, gebruikt het NIBE de LCA, de Levens Cyclus Analyse van de producten. Bij een LCA wordt een product beoordeeld gedurende alle levensfasen. De effecten worden via een rekentool vertaald in de zogeheten schaduwkosten van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer een product.

Gezond binnenmilieu

Een gezond binnenmilieu voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen. Een gezond binnenmilieu bereik je onder meer door goede ventilatie. Maar het begint uiteraard bij de basis: gebruik geen schadelijke stoffen in bouwmaterialen die nog vrij kunnen komen.

gezond binnenmilieu

Gezond binnenmilieu via ECOSE® Technology

Knauf Insulation loopt dankzij de toepassing van een natuurlijk bindmiddel (ECOSE® Technology) voorop in de productie van duurzame glaswol. We gebruiken geen fenol, formaldehyde, acrylaat, kleurstoffen en andere chemicaliën bij de productie van onze glaswol.

Specifieke programma’s zoals het programma voor Frisse Scholen stellen eisen aan een aantoonbaar lage emissie van formaldehyde en vluchtige organische stoffen. Knauf Insulation maakt het leven daarbij een stukje makkelijker: wat je er niet in stopt, kan er ook niet uit komen.

Al ons isolatiemateriaal met ECOSE® Technology is erkend met het Duitse Milieukeurmerk ‘Der Blaue Engel’ en het Eurofins Gold-certificaat. De hoogst mogelijke norm als het gaat om een gezonde binnenluchtkwaliteit.

Ditzelfde geldt voor Supafil-inblaaswol dat bekroond is met een Eurofins Gold certificaat. Dit maakt het product dan ook populair bij renovatie door woningcorporaties. Bewoners kunnen eenvoudig in de woning blijven tijdens de verwerking omdat er geen gevaar is voor de gezondheid

Certificering Duurzaamheid

Om ‘duurzaam bouwen’ zo uniform en duidelijk mogelijk te definiëren, zijn binnen en buiten Nederland keurmerken en certificaten ontwikkeld, zoals BREEAM, LEED en GPR. Onder meer het Nederlandse kennisinstituut TNO verricht onderzoek naar methodes voor duurzaam bouwen. Sommige concepten voor duurzaam bouwen, beheren en renoveren betreffen niet alleen afzonderlijke gebouwen, maar ook grotere eenheden zoals woonwijken.

Lees meer BREEAM-NL

 

Lees meer over hoe de isolatie van Knauf Insulation past in een circulaire economie. Met de komst van de nieuwe BENG-norm zorgt Nederland er voor dat er zo energiezuinig mogelijk wordt gebouwd. Ook bij de productie van onze glaswol laten we zien dat we duurzaamheid bij Knauf Insulation hoog in het vaandel hebben. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen duurzaamheidsonderwerpen. Met dit keurmerk toon je de werkelijke duurzaamheidsprestaties van een gebouw aan. Lees hoe de oplossingen van Knauf Insulation maximaal bijdragen aan BREEAM-NL credits.