BENG en energiezuinig bouwen

Energiezuinig bouwen wordt steeds belangrijker. Bouwen voor laag energieverbruik draagt namelijk bij aan de realisatie van de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 en verder. Zo helpt energiezuinig bouwen bij het beschermen van onze aarde tegen de gevolgen van klimaatverandering. Om die reden wordt in Nederland de BENG regelgeving van kracht.

energiezuinig bouwen en wonen

Energiezuinigheid van woningen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt nu nog vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

De aanscherping van de EPC zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, leidde tot energiezuiniger gebouwen door het toepassen van betere energetische maatregelen en technieken. Zo werd de EPC-eis in 2015 aangescherpt. De energieprestatie-coëfficiënt voor nieuwbouw-woningen werd verlaagd naar 0,4. 

Van EPC naar BENG

Het nog energie bewuster ontwerpen en bouwen gaat door. Het dimensieloos EPC getal gaat plaats maken voor BENG – ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’. De bepalingsmethode (NTA 8800) is inmiddels gepubliceerd en de definitieve eisen aan de drie BENG indicatoren zijn inmiddels bekend. Goed isoleren blijft de basis voor energiezuinig bouwen. De bestaande isolatiematerialen en diktes voldoen als je als bouwer ook kijkt naar de overige vereisten voor BENG. De ingangsdatum van BENG staat nu op 1 juli 2020.

BENG-indicatoren

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen, de BENG-indicatoren:

  • maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar)
  • maximaal primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jaar)
  • en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).

Isolatie en BENG

Goede isolatie draagt bij aan het verlagen van de energiebehoefte. Dat wil zeggen, de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per mgebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.

Gevolgen BENG voor prefab bouwen dak en gevel

De bestaande isolatiematerialen en dikten van Knauf Insulation zijn prima toe te passen binnen BENG. Om de gevolgen van BENG voor de toepassing van prefab gevel en dakelementen bij nieuwbouw inzichtelijk te maken zijn er in de NTA 8800 afspraken gemaakt over de schematiseringsregels. We hebben de oude en nieuwe situatie voor je naast elkaar gezet.  

Download ons BENG informatieblad.

Wil je meer weten over BENG?

De Rijksoverheid legt op haar site duidelijk uit wat de wettelijke BENG eisen inhouden en hoe het proces richting de BENG vereisten eruit ziet. Op deze site vind je bovendien een infographic die je meeneemt in de mogelijkheden om aan de BENG vereisten te voldoen. 

Naar infographic

Lees meer over hoe de isolatie van Knauf Insulation past in een circulaire economie. Duurzaam bouwen en wonen is belangrijk, vooral als we ons energieverbruik willen verlagen. Ook bij de productie van onze glaswol laten we zien dat we duurzaamheid bij Knauf Insulation hoog in het vaandel hebben. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen duurzaamheidsonderwerpen. Met dit keurmerk toon je de werkelijke duurzaamheidsprestaties van een gebouw aan. Lees hoe de oplossingen van Knauf Insulation maximaal bijdragen aan BREEAM-NL credits.