Certificeringen Knauf Insulation isolatie

Certificeringen Knauf Insulation

Certificeringen

Er gelden in de bouw steeds meer eisen ten aanzien van milieu en veiligheid van bouw- en constructiematerialen. Bovendien groeit het belang van duurzaamheid bij gebouwen voor de bewoners en gebruikers. Een milieucertificering van een gebouwen is een vrijwillige stap van de gebouweigenaar of ontwikkelaar. Met een milieucertificering is het mogelijk om volgens verschillende referentiekaders de milieueffecten van een bouw- of renovatieproject te evalueren.

De bekendste internationale milieucertificeringen zijn BREEAM (van oorsprong Engels), WELL en LEED (van oorsprong Amerikaans). Knauf Insulation heeft de wens om producten te leveren die te allen tijde voldoen aan de verwachtingen op het vlak van veiligheid en milieu.

 

TUV NORD LOGO

De fabrieken van Knauf Insulation voldoen aan de belangrijkste internationale normen op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement, energiemanagement en gezondheids- en veiligheidsmanagement. TÜV NORD toetst onze locaties op de diverse bereikte normen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en OHSAS 18001.

CRG LOGO

Bureau CRG publiceert een databank met o.a. gecontroleerde kwaliteitsverklaringen van producten en systemen voor de bouw- of installatiesector (voorheen ISSO). De gegevens uit deze verklaringen worden gebruikt bij het berekenen van een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw of de Energie-Index (EI) van een bestaand gebouw.

EUROFIN GOLD CERTIFICAAT LOGO

Het Eurofins Gold-certificaat geeft aan dat alle ECOSE producten voldoen aan de hoogst mogelijke normen voor een gezonde binnenluchtkwaliteit.

Declare logo

Het Declare-label verklaart dat de samenstelling van onze isolatieproducten vrij is van componenten op de Rode Lijst van het International Living Future Institute. Het gaat hier om componenten die als gevaarlijk of schadelijk worden beschouwd voor duurzaam bouwen. Zo geven we met het Declare label 100% transparantie dat er 0% schadelijke stoffen in onze isolatie zitten.

Breeam

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een gerenommeerd instrument om integral de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en beoordelen. BREEAM is een internationaal erkend keurmerk dat inzoomt op negen verschillende duurzaamheid categorieën.

DOP logo

De Europese Verordening Bouwproducten verplicht de toeleverende industrie om voor glaswol- en minerale wolproducten een prestatie verklaring ofwel Declaration of Performance (DoP) af te geven. In deze DoP vind je informatie over de belangrijkste prestaties en essentiële kenmerken van ons product en het beoogde gebruik. Je kunt de DoPs downloaden via www.dopki.com met de DoP codes die je bij elk product vindt.

EUCEB LOGO

EUCEB bewaakt dat de glaswol en minerale wol isolatieproducten worden gefabriceerd conform de Europese eisen en regelgeving voor productgezondheid en -veiligheid.

 

 

 

SDS LOGO

Een Safety Data Sheet, ook wel veiligheidsinformatieblad genoemd, is een gestructureerd document met informatie over de risico’s en aanbevelingen voor het veilig gebruik van Knauf Insulation isolatieproducten op het werk. We hebben voor al onze isolatiematerialen een Safety Data Sheet (SDS) dat je kunt download aan de hand van de DoP code via www.dopki.com.

EPD LOGO

Voor onze producten worden lifecycle-analyses (LCA’s) uitgevoerd. Hierin wordt bepaald welke impact zij hebben op het milieu. Elke LCA resulteert in een volledig milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration of EPD) die helpt om te bepalen welke impact het gebruik van de producten hebben binnen de respectievelijke bouwtoepassingen.

NATIONALE MILIEUDATABASE LOGO

De Nationale Milieudatabase is in het leven geroepen om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken. Deze database wordt beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). Zij zijn een onafhankelijke organisatie die naast deze database ook de Bepalingsmethode beheert en onderhoudt.

Certificaten Knauf Insulation

Natuurlijk kun je al onze certificaten ook downloaden via ons downloads centrum.

Naar certificaten