F.A.Q. over isolatie

Neem contact met ons op
F.A.Q. over isolatie

Vragen rond het isoleren van een houten begane grondvloer 

Wat zijn isolatiematerialen?
Isolatiematerialen zorgen ervoor dat warmte, koude en geluid van buiten naar binnen en van binnen naar buiten worden geïsoleerd. Isolatie is een materiaal zoals glaswol of minerale wol.

Isolatiematerialen van Knauf Insulation worden gemaakt uit tot wel 80% uit gerecyclede grondstoffen (glas). Door de combinatie van het smelten van deze grondstoffen onder hoge temperaturen en een 'spinproces' worden glaswolvezels getrokken. Het bindmiddel ECOSE®  Technology bevat geen toevoegingen van fenolformaldehyde of andere acrylaten, kunstmatige kleur- geur of verfstoffen. Het isolatiemateriaal is daardoor geurloos, stofarm en irriteert niet aan huid of handen. 

 

Wat is warmtegeleidbaarheid?
De warmtegeleidbaarheid wordt uitgedrukt in een λ-waarde. Deze geeft  de hoeveelheid warmte aan die door een bepaald materiaal gaat en wordt uitgedrukt in W/m.K (Watt/vierkantemeter Kelvin).

 

Hoe wordt de λd bepaald en waar staat λd voor? 
λd is de door de fabrikant opgegeven en statistisch bepaalde waarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal. λd staat voor gedeclareerde lambda waarde.

 

Wat is geluidsisolatie? 
Geluidsisolatie is de isolatie van een constructie tegen geluid (en lawaail) van binnen naar buiten, van buiten naar binnen of tussen twee ruiten in een gebouw. Glas- en minerale wol hebben een hoge bijdrage in de geluidsisolatie van een constructie. We spreken over luchtgeluiden als deze buiten worden geproduceerd door bijvoorbeeld het verkeer, spoor of auto´s. Bij luchtgeluiden van binnenaf valt te denken aan conversaties tussen mensen, het geluid van een televisie of stereo installatie etcetera.

 

Wat is geluidsabsorptie? 
Geluidsabsorptie is het absorberen van geluiden in een ruimte. Hoe meer geluidsabsorptie aanwezig, des te minder galm er in de ruimte is. Voorbeeld van een ruimte waar weinig absorptie is, is een kerk. Doordat in de kerk alleen maar harde materialen zijn toegepast die geluid slecht absorberen, houten banken, plavuizen, bakstenen wanden, ontstaat er veel galm. 
Voorbeeld van een ruimte waar veel absorptie is, is een crematorium; gedempt geluid doordat er veel zachte materialen zijn die het geluid absorberen. Zoals plafonds, vloerbedekking, stoelen en gordijnen.

 

Waar staat Rd voor? 
Rd is een gedeclareerde rekenwaarde die ook wel een R declared waarde wordt genoemd. De Rd waarde geeft aan hoe groot de warmteweerstand van het isolatiemateriaal is.

Rd   [m2 K/W] = dikte [m] / λ [W/m.K]

 

Wat is het verschil tussen Rd, Rreken, Rc waarde? 
Rd - gedeclareerde warmteweerstand van alleen het product
Rreken - is de rekenwaarde van de warmteweerstand van iedere laag waaruit de constructie is opgebouwd, waarbij correctiefactoren zijn meegenomen.
Rc - is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie. Dit is een optelsom van alle Rreken waarden van alle materialengecorrigeerd met onder andere de invloed van koudebruggen (hout, metaal).


Aan welke zijde moet de dampremmende laag worden toegepast? 
De dampremmende laag moet altijd aan de warme oftewel de woonzijde van een constructie worden toegepast.


Wat is de brandklasse van een product? 
Materialen worden ingedeeld in brandklasse A t/m F. Onbeklede isolatiematerialen van glaswol en minerale wol die Knauf Insulation levert, hebben brandklasse A1, dit is de beste klasse die er is! 
Dit betekent dat deze producten onbrandbaar zijn en geen bijdrage leveren aan de brandvoortplanting. Er komen bovendien geen rook- en giftige gassen vrij. Een cacheerlaag kan een negatieve invloed op de brandklasse van een isolatiemateriaal hebben. Met minerale wol en glaswol) worden brandveilige constructies gemaakt.

Wat is brandwerendheid?
Brandwerendheid staat voor de weerstand die een constructie biedt bij brand. En betekent dat een constructie een bepaalde tijd weerstand moet bieden tegen een genormaliseerde vuurbelasting en wordt uitgedrukt in minuten. 
Met glaswol en minerale wol zijn constructies met een hoge brandwerendheid te realiseren.

Bij de uitvoering van brandtesten wordt veelal gekeken naar onderstaande criteria:

  • De tijd totdat het geteste constructie bezwijkt
  • De tijd dat de constructie vlamdicht blijft
  • De tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde eisen blijft

Wat betekent de afkorting WBDBO? 
De afkorting WBDBO staat voor 'Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.'

Bij een eis van 30 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is in het ene compartiment, zich gedurende die dertig minuten, op geen enkele wijze uitbreiden naar het andere compartiment. Er moet worden aangetoond dat met alle mogelijke trajecten van branduitbreiding zoals de branddoorslag van wanden, brandoverslag via de ramen, gevels of via het dak rekening is gehouden.

Voldoe je aan MAT5 (tierlevel 3) in BREEAM.nl met glaswol of minerale wol met Ecose?
Omdat we steeds vaker vragen kregen over de te behalen credits voor MAT 5 (Tier level 3) in de BREEAM.nl beoordeling, hebben we om een aanvullende toelichting gevraagd bij DGBC. Voor steenwol, glaswol en cellulair glas gelden dezelfde eisen, ongeacht of het product uit meer of minder dan 50% gerecycled materiaal wordt geproduceerd. Hiermee sluit deze credit aan op de eis die in BREEAM-Europa wordt gesteld. 

Meer informatie vind je ook in de onderstaande afbeelding of in de uitleg die gegeven wordt op de website van Dutch Green Building Council (DGBC).

Omdat er bij de productie van onze glaswol en minerale wol géén grondstoffen uit steengroeven e.d. gebruikt worden, zijn er geen EMS of ISO 14001 certificaten vereist van de leveranciers van onze grondstoffen. Uiteraard beschikt Knauf Insulation over een ISO 14001 certificaat.

 MAT5.png

Download de volledige verklaring van Knauf Insulation met links naar de relevante documenten van Dutch Green Building Councel. 

Verklaring MAT5 

Moet ik een dampremmende laag gebruiken? En zo ja, waar moet deze dampremmende laag zitten? 
Onder standaard omstandigheden is bij de begane grondvloer geen dampremmende laag op de isolatie of in de constructie nodig. Dat komt omdat het dampdrukverschil tussen een kruipruimte (temperatuur circa 10 graden) en het binnenklimaat in het gebouw beperkt is. Hoewel een dampremmende laag meestal niet nodig is, is het wel mogelijk om te kiezen voor een isolatie of constructie met een dampremmende laag. Deze dampremming breng je dan aan tegen de vloerdelen van je houten vloerconstructie. Vanuit de kruipruimte is de folie dus niet zichtbaar. 

 

Welk isolatiemateriaal kan ik gebruiken voor het isoleren van een houten begane grondvloer?
Je kunt kiezen voor een onbeklede glaswolrol zoals de Naturoll. Wil je graag een dampremmende laag gebruiken, dan kun je kiezen voor de Minerale Wol MW 34 Alu Plus. 

Welke dikte moet ik kiezen als ik een houten begane grondvloer ga isoleren?
Met behulp van onze Rc calculator kun je online berekenen welke dikte je moet gebruiken als je een bepaalde thermische prestatie wilt behalen. 
Ga hiervoor naar onze Rc calculator.

 

Moet ik een bodemafsluiting creëren als ik een een houten begane grondvloer isoleer? 
In het belang van het duurzaam behoud van de houten balklaag en afhankelijk van de condities van de kruipruimte is een bodemafsluiting zeer wenselijk en wordt sterk geadviseerd. 

 

Waar moet ik nog meer op letten bij het isoleren van een houten begane grondvloer? 
Knauf Insulation heeft raadgevend adviesbureau Nieman gevraagd om een adviesrapport voor het isoleren van houten begane grondvloeren met isolatie van Knauf Insulation. Meer aandachtspunten zoals conditiemeting van de balklaag, houtrot, ventilatie, kruipruimtecondities, vloerafwerkingen en leidingwerk kun je lezen in het volledige rapport van Nieman: 
Nieman rapport Isoleren houten begane grondvloer met Knauf Insulation isolatie