Alles over duurzaamheid bij Knauf Insulation

Duurzaamheid bij Knauf Insulation

Duurzaamheid staat bij Knauf Insulation aan de basis van alles wat we doen. We kijken daarbij naar de pijlers People, Planet en Profit. We geloven erin dat gebouwen die op een duurzame manier ontworpen, gebouwd of gerenoveerd worden voor de gebruiker een verbetering betekenen in comfort en welzijn.

We werken bij Knauf Insulation dan ook iedere dag opnieuw aan de verduurzaming van ons eigen proces. We zoeken daarbij steeds naar nieuwe manieren om het gebruik van natuurlijke bronnen en energie te verkleinen. Zo verminderen we onze ecologische voetafdruk. We zijn er trots op dat we hier heel succesvol in zijn. Al in 2018 behaalden we de meesten van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020.

Circulaire economie en Knauf Insulation

Circulair bouwen wordt steeds belangrijker. In de bouw wordt vanaf het ontwerp bekeken hoe volgende generaties na 50 of 70 jaar een gebouw weer kunnen afbreken en hoe de losse bouwmaterialen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Bij circulaire inkoop worden bouwmaterialen, zoals isolatie, bekeken vanuit hun bijdrage aan circulariteit.

Circulaire economie en Knauf Insulation
Duurzaam bouwen en wonen

Duurzaam bouwen met Knauf Insulation

Duurzaam wonen en duurzaam bouwen is belangrijk als we er samen voor willen zorgen dat we onze CO2 uitstoot en ons energieverbruik verlagen. Voor woningcorporaties, particuliere huiseigenaren en aannemers is er werk aan de winkel om woningen in Nederland duurzaam te maken. Maar wat is nu een duurzaam huis?

 

Energiezuinig bouwen

De eisen voor het totale energieverbruik van een woning worden steeds strenger. Voor nieuwbouw is dit eerst gerealiseerd door de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) steeds wat te verlagen. Met de komst van de BENG-norm in 2020 moeten nieuwe woningen Bijna Energie Neutraal Gebouwd worden.

energiezuinig bouwen en wonen
Duurzaamheid bij Knauf Insulation

Duurzaamheid bij Knauf Insulation

Duurzaamheid staat bij Knauf Insulation hoog in het vaandel. Het NIBE stelde eerder al vast dat glaswol de meest milieuvriendelijke isolatie is voor spouw en hellend dak. Ook bij de productie van onze glaswol kijken we iedere dag weer hoe we kunnen verbeteren. We zijn er trots op dat we de meeste duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 al in 2016 hebben behaald. 

BREEAM-NL

BREEM-NL is een keurmerk van de Dutch Green Building Council (DGBC). Met BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie worden gebouwen beoordeeld op negen duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Met dit keurmerk toon je de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een gebouw aan. Aan de hand van verschillende credits bepaal je de uiteindelijke prestaties. 

BREEAM- NL