F.A.Q. over isolatie

Wat zijn isolatiematerialen?
Wat is warmtegeleidbaarheid?
Hoe word de λd bepaald en waar staat λd voor?
Wat is geluidsisolatie?
Wat is geluidsabsorptie?
Waar staan Rd voor?
Wat is het verschil tussen Rd, Rreken, Rc waarde?
Aan welke zijde dient de dampremmende laag te worden toegepast?
Wat is de brandklasse van een product?
Wat is brandwerendheid?
Wat betekent de afkorting WBDBO?

 

Ga direct naar:

         

 

Algemene isolatie

Wat zijn isolatiematerialen?
Isolatiematerialen zorgen ervoor dat de warmte, koude en geluid van buiten naar binnen en van binnen naar buiten wordt geïsoleerd. Isolatie is een materiaal zoals minerale wol.

Glaswol isolatie van Knauf Insulation wordt gemaakt voor 80% uit gerecyclede grondstoffen en glas. Door de combinatie van het smelten van deze grondstoffen onder hoge temperaturen en een 'spinproces' worden  glaswolvezels getrokken. Het bindmiddel ECOSE Technology, dat wordt toegevoegd,  bevat geen toevoegingen van fenol, formaldehyde en andere acrylaten kunstmatige kleur- geur of verfstoffen. Meer informatie vindt u hier.

Steenwol isolatie van Knauf Insulation wordt gemaakt van vulkanisch gesteente. Door de combinatie van het smelten van dit gesteente onder zeer hoge temperaturen en een 'spinproces' worden steenwolvezels getrokken. De isolatie komt tot stand door stilstaande lucht tussen deze vezels.

Naar boven

 

Wat is warmtegeleidbaarheid?
De warmtegeleidbaarheid wordt uitgedrukt in een λ-waarde. Deze geeft  de hoeveelheid warmte aan die door een bepaald materiaal gaat wat wordt uitgedrukt in W/m.K (Watt/vierkantmeter Kalvin).

Naar boven

 

Hoe wordt de λd bepaald en waar staat λd voor?
λd is de door de fabrikant opgegeven statistisch bepaalde waarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal. λd staat voor gedeclareerde lambda waarde.

Naar boven

 

Wat is geluidsisolatie?
Geluidsisolatie is de isolatie van een constructie tegen geluid (en lawaail) van binnen naar buiten, van buiten naar binnen of tussen twee ruiten in een gebouw. Glas- en steenwol hebben een hoge bijdrage in de geluidsisolatie van een constructie. We spreken over luchtgeluiden die buiten worden geproduceerd door het verkeer, spoor, auto´s, et cetera. Bij luchtgeluiden die binnen worden geproduceerd, valt te denken aan conversaties tussen mensen, een televisie of stereo instalatie waarvan het geluid aanstaat, et cetera.

Naar boven

 

Wat is geluidsabsorptie?
Geluidsabsorptie is het absorberen van geluiden in een ruimte. Hoe meer geluidsabsorbtie aanwezig, dez te minder galm er in de ruimte is. Voorbeeld van een ruimte waar weinig absorptie is, is een kerk. Doordat in de kerk alleen maar harde materialen zijn toegepast, houten banken, plavuizen, bakstenen wanden ontstaat er veel galm.
Voorbeeld van een ruimte waar veel absorptie is, is een crematorium; gedempt geluid doordat er veel zachte materialen zijn die het geluid absorberen. Zoals plafonds, vloerbedekking, stoelen en gordijnen.

Naar boven

 

Waar staan Rd voor?
Rd is een gedeclareerde rekenwaarde die ook wel een R declared waarde wordt genoemd. De Rd waarde geeft aan hoe groot de warmteweerstand van het isolatiemateriaal is.

Rd   [m2 K/W] =   dikte    [m]       
                           λ         [W/m.K]

Naar boven

 

Wat is het verschil tussen Rd, Rreken, Rc waarde?
Rd - gedeclareerde warmteweerstand van alleen het product
Rreken - is de rekenwaarde van de warmteweerstand van iedere laag waaruit de constructie is opgebouwd, waarbij correctiefactoren zijn meegenomen.
Rc - is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie. Dit is een optelsom van alle Rreken waarden van alle materialengecorrigeerd met onder andere de invloed van koudebruggen (hout, metaal).

Naar boven

 

Aan welke zijde dient de dampremmende laag te worden toegepast?
De dampremmende laag dient altijd aan de warme of wel woonzijde van de constructie te worden toegepast.

Naar boven

 

Wat is de brandklasse van een product?
Materialen worden ingedeeld in brandklasse A t/m F. Onbeklede glas- en steenwol isolatiematerialen van Knauf Insulation hebben brandklasse A1, dit is de beste klasse die er is!
Dit betekent dat deze producten onbrandbaar zijn en geen bijdrage leveren aan de brandvoortplanting. Er komen bovendien geen rook- en giftige gassen vrij. Een cacheerlaag kan een negatieve invloed op de brandklasse van een isolatiemateriaal hebben. Met minerale wol (glas- en steenwol) worden brandveilige constructies gemaakt.

Naar boven

Wat is brandwerendheid?
Brandwerendheid staat voor de weerstand die een constructie biedt bij brand. En betekent dat een constructie een bepaalde tijd weerstand moet bieden tegen een genormaliseerde vuurbelasting en wordt uitgedrukt in minuten.
Met minerale wol (glas- en steenwol) zijn constructies met een hoge brandwerendheid te realiseren.

Bij de uitvoering van brandtesten wordt veelal gekeken naar onderstaande criteria:

  • De tijd totdat het geteste constructie bezwijkt
  • De tijd dat de constructie vlamdicht blijft
  • De tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde eisen blijft

Naar boven

 

Wat betekent de afkorting WBDBO?
De afkorting WBDBO staat voor 'Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.'

Bij een eis van 30 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is in het ene compartiment, zich gedurende die dertig minuten, op geen enkele wijze uitbreiden naar het andere compartiment. Er moet worden aangetoond dat met alle mogelijke trajecten van branduitbreiding zoals de branddoorslag van wanden, brandoverslag via de ramen, gevels of via het dak rekening is gehouden.

Naar boven